Adresář
veřejných a odborných knihoven
Plzeňského kraje

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Adresa: Smetanovy sady 2/179
30100 Plzeň
Ředitel: Mgr. Daniel Bechný
(reditel@svkpl.cz
602 174 713)
Vedouci: Mgr. Milan Jenč
(jenc@svkpl.cz
377 306 963)
Zřizovatel: Plzeňský kraj
URL:svkpl.cz
E-mail:svk@svkpl.cz
Telefon:377306935, 377306911
Fax:377325478

Specializace: krajská knihovna
Knihovní fond: 1 883 543 KJ
Přidělený kód MVS: PNA 001
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 3200
 • z toho zahraničních: 90
Informační aparát:
Databáze
Elektronický katalog
Internet
Lístkový katalog
On-line katalog
Regionální kartotéky
databáze OPAC, REOS, ANL, ANOPRESS, ČNB, BiblioMedica, ASPIWin, ProQuest, ScienceDirect, Springer LINK, Web of Science, EBSCOhost, Journal Citation Reports, Knovel K-ESSENTIALS, Scopus;
Ediční činnost:
Kalendárium, Seznam zahraničních periodik odebíraných plzeňskými knihovnami (databáze), výběrové a personální bibliografie;
Technické vybavení:
Automatizovaný provoz, PC, skenery, čtečka mikrofilmů, audio a video přehrávače, kopírovací zařízení, výukové centrum se 14 počítači a s datovým projektorem;
Automatizovaný knihovní systém:
ALEPH
Agendy zpracovávané na počítači:
Statistika, výpůjční systém, OPAC, plánovaná retrokonverze celého fondu;
Vlastní báze dat:
REOS, ANL;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Hlavní budova:

Čítárna
tel: 377306965
vedoucí: Mgr. Pavlína Doležalová
e-mail: citarna.casopisu@svkpl.cz
Výpůjční doba:
Po-Pá8,00-19,00
Hudební kabinet
tel: 377306915
vedoucí: Mgr. Pavlína Doležalová
e-mail: hudebni.kabinet@svkpl.cz
Výpůjční doba:
Po-Pá10,00-19,00
Meziknihovní výpůjční služba
tel: 377306968
vedoucí: Mgr. Jan Souček
e-mail: mvs@svkpl.cz
Výpůjční doba:
Po-Pá8,00-15,00
Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví
tel: 377306940
vedoucí: Mgr. Hana Hendrychová
e-mail: ovok2@svkpl.cz
Výpůjční doba:
Po-Pá8,00-16,00
Speciální studovna
tel: 377306943
vedoucí: Mgr. Pavlína Doležalová
e-mail: specialni.studovna@svkpl.cz
Výpůjční doba:
Po-Pá8,00-18,00
Všeobecná studovna
tel: 377306950
vedoucí: Mgr. Pavlína Doležalová
e-mail: vseobecna.studovna@svkpl.cz
Výpůjční doba:
Po-Pá8,00-19,00
Výpůjční protokol a evidence čtenářů
tel: 377306919
vedoucí: Mgr. Jan Souček
e-mail: pujcovna@svkpl.cz
Výpůjční doba:
Po-Pá8,00-19,00

Odloučená pracoviště:

Anglická knihovna
tel: 377237376
vedoucí: Mgr.Vlasta Kapsová
e-mail: anglicka@svkpl.cz
adresa: náměstí Republiky 12/105 30100 Plzeň
Výpůjční doba:
Výpůjční doba
Po13:00-17:00
Út-Čt9,00-17,00, přestávka: 12,00-13,00
9,00-15,00
Knihovna pro nevidomé
tel: 377236990
vedoucí: Mgr. Jana Janková
e-mail: slepecka@svkpl.cz
adresa: Jagellonská 1/491 30100 Plzeň
Výpůjční doba:
Po, St10,00-19,00, přestávka: 12,00-13,00
Čt13,00-15,00
Německá knihovna GI
tel: 377329533
vedoucí: Mgr.Vlasta Kapsová
e-mail: nemecka@svkpl.cz
adresa: náměstí Republiky 12/105 30100 Plzeň
Výpůjční doba:
Po13,00-17,00
Út-Čt9,00-17,00, přestávka: 12,00-13,00
9,00-15,00
Rakouská knihovna
tel: 377237356
vedoucí: Mgr.Vlasta Kapsová
e-mail: rakouska@svkpl.cz
adresa: náměstí Republiky 12/105 30100 Plzeň
Výpůjční doba:
Po13,00-17,00
Út-Čt9,00-17,00, přestávka: 12,00-13,00
9,00-15,00

Vysokoškolské knihovny

Středisko vědeckých informací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni

Adresa: Lidická 1/517
30100 Plzeň
Ředitel: PhDr. Dana Zdenková
(dana.zdenkova@lfp.cuni.cz
377 593 141)
Zřizovatel: LF UK Praha
URL:www.lfp.cuni.cz/svi/
E-mail:dana.zdenkova@lfp.cuni.cz
Telefon:377 593 140, 377 593 149

Specializace: medicína
Knihovní fond: 99 561 KJ
Přidělený kód MVS: PND001
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 218
 • z toho zahraničních: 100
Informační aparát:
Databáze
Elektronický katalog
Internet
On-line katalog
Ediční činnost:
Plzeňský lékařský sborník;
Technické vybavení:
PC, scanner, kopírka,notebook;
Automatizovaný knihovní systém:
ALEPH
Agendy zpracovávané na počítači:
Akvizice, MVS, výpůjční protokol, seriály, katalogizace, evidence publikační činnosti;
Vlastní báze dat:
Evidence publikační činnosti zaměstnanců, MEVYS;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Výpůjční protokol pro studenty LF UK Praha
Po-Čt8,00-14,00, přestávka: 12,00 - 12,30

Čítárna FN Lochotín, alej Svobody 80/923, 32300 Plzeň, tel. 377103216, e-mail: citarna@fnplzen.cz
Po-Čt8,00-17,00
8,00-16,00

Studovna
Po-Čt8,00-17,00
8,00-15,00

Výpůjční protokol pro ostatní
Po-Čt8,00-17,00
8,00-15,00

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Adresa: Univerzitní 18/2763
30100 Plzeň
Ředitel: PhDr. Miloslava Faitová
(faitova@uk.zcu.cz
377 637 700)
Vedouci: Mgr. Zdeňka Firstová
(firstova@uk.zcu.cz
377 637 725)
Zřizovatel: Západočeská univerzita v Plzni
URL:www.knihovna.zcu.cz
E-mail:faitova@uk.zcu.cz
Telefon:377 637 700
Fax:377 637 702

Specializace:
Knihovní fond: 485 160 KJ
Přidělený kód MVS: PND 008
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 377
 • z toho zahraničních: 82
Informační aparát:
Databáze
Elektronický katalog
Internet
databáze EIZ - 25 databází;
Technické vybavení:
150 PC;
Automatizovaný knihovní systém:
ALEPH
Vlastní báze dat:
Digitální knihovna Západočeské univezity v Plzni, Evidence publikační činnosti;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Hlavní budova:

Knihovna Bory UK ZČU v Plzni
tel: 377 637 755
vedoucí: Mgr. Miluše Mírková
e-mail: mirkova@uk.zcu.cz
Výpůjční doba:
Půjčovna, Univerzitní 18
Po-Čt8,00-20,00
8,00-15,00
Studovna, Husova 11
Po-Čt8,00-19,00
8,00-15,00
Studovna, Univerzitní 18
Po-Čt8,00-20,00
8,00-15,00

Odloučená pracoviště:

Ekonomická knihovna UK ZČU v Plzni
tel: 377 637 766
vedoucí: Jana Tomanová
e-mail: jtomanov@uk.zcu.cz
adresa: Hradební 22/2047 350 02 Cheb
Výpůjční doba:
Půjčovna
Po-Čt9,00-20,00
9,00-12,00
Filosofická a právnická knihovna UK ZČU v Plzni
tel: 377 637 744
vedoucí: Mgr. Sylva Řehořová
e-mail: sylvar@uk.zcu.cz
adresa: sady Pětatřicátníků 16/321 30100 Plzeň
Výpůjční doba:
Půjčovna
Po-Čt8,00-20,00
8,00-15,00
Studovna
Po-Čt8,00-20,00
8,00-15,00
Knihovna zdravotnických studií UK ZČU v Plzni
tel: 377 637 788
vedoucí: Jana Martínková
e-mail: martija@uk.zcu.cz
adresa: Sedláčkova 31/252 30100 Plzeň
Výpůjční doba:
Po-Čt8,00-18,00
8,00-15,00
Pedagogická knihovna UK ZČU v Plzni
tel: 377 637 733
vedoucí: Mgr. Zuzana Činátlová
e-mail: cinatlz@uk.zcu.cz
adresa: Klatovská třída 51/1736 30100 Plzeň
Výpůjční doba:
Půjčovna, Klatovská 51
Po-Čt8,00-20,00
8,00-15,00
Studovna, Klatovská 51
Po-Čt8,00-18,00
8,00-15,00
Studovna, Veleslavínova 42
Po-Čt8,00-18,00
8,00-15,00

Lékařské knihovny

Knihovna vědeckých lékařských informací, Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Adresa: Ústavní 2
Dobřany
Ředitel: MUDr. Vladislav Žižka
Vedouci: Irena Berková
Zřizovatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
E-mail:knihovna@pld.cz
Telefon:377 813 154

Specializace: základní knihovna se specializovaným knihovním fondem
Knihovní fond: 5 812 KJ
Přidělený kód MVS: PNE701
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 42
 • z toho zahraničních: 1
Informační aparát:
Databáze
Elektronický katalog
Internet
Technické vybavení:
PC, tiskárna, scanner;
Automatizovaný knihovní systém:
KP-Win
Agendy zpracovávané na počítači:
Katalogizace, výpůjční protokol;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:


Út, Čt8,00-11,00
St, Pá12,30-14,00

Lékařská knihovna LTRN Janov

Adresa: U léčebny 500
33843 Mirošov
Ředitel: MUDr. Stanislav Kos, CSc.
(kos@janov.cz
371512118)
Vedouci: Dagmar Fotrová
(fotrova@janov.cz
371512140)
Zřizovatel: Léčebna TRN Janov
URL:www.janov.cz
E-mail:fotrova@janov.cz
Telefon:371783007, 371512111
Fax:371783060

Specializace:
Knihovní fond: 1 265 KJ
Přidělený kód MVS: ROE701
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 12
 • z toho zahraničních: 1
Informační aparát:
Internet
databáze
Technické vybavení:
Automatizovaný knihovní systém:
KP-Win

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:


Po-Pá6,00-14,00

Odborná knihovna Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje

Adresa: Skrétova 15/1188
30100 Plzeň
Ředitel: MUDr. Přemysl Tomašuk
(sekretariat@khsplzen.cz
377 327 885)
Vedouci: Anna Blažková
(anna.blazkova@khsplzen.cz
377 155 232)
Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR
E-mail:knihovna@khsplzen.cz
Telefon:377 155 232
Fax:377 323 894

Specializace: zdravotnictví
Knihovní fond: 9 718 KJ
Přidělený kód MVS: PNE205
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 21
 • z toho zahraničních: 1
Informační aparát:
Databáze
Technické vybavení:
PC, tiskárna, kopírka;
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Výpůjční službu zajišťuje sekretariát KHS Plzeňského kraje dle předchozí domluvy (7,00 - 14,30 hod.)

Muzejní knihovny

Knihovna Městského muzea ve Stříbře

Adresa: Masarykovo náměstí 21
34901 Stříbro
Ředitel:
(
)
Vedouci: Jarmila Směšná
(muzeum.stribro@tiscali.cz
374622214)
Zřizovatel: Město Stříbro
E-mail:muzeum.stribro@tiscali.cz
Telefon:374622214

Specializace:
Knihovní fond: 5 868 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem:
Informační aparát:

databáze
Technické vybavení:
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:


Po-Pá9,00-16,00, přestávka: 12,00 - 13,00

Knihovna Muzea Českého lesa v Tachově

Adresa: tř. Míru 447
347 01 Tachov
Ředitel: PhDr. Jana Hutníková
(muzeum@tachov.cz
374722171)
Vedouci: Radka Rudová
(muzeum@tachov.cz
374722171)
Zřizovatel: Plzeňský kraj
E-mail:muzeum@tachov.cz
Telefon:374 722 171
Fax:371 722 171

Specializace: regionální historie a příroda
Knihovní fond: 7 065 KJ
Přidělený kód MVS: TCE001
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 11
Informační aparát:
Databáze
Elektronický katalog
Internet
Lístkový katalog
Technické vybavení:
PC
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:


Po-Pá9,00-15,30

Knihovna Muzea Chodska

Adresa: náměstí Svobody 61
Domažlice
Ředitel: Mgr. Josef Nejdl
(nejdl@muzeum-chodska.com
379 776 009)
Vedouci: Mgr. Monika Filipová
(filipova@muzeum-chodska.com
379 722 974)
Zřizovatel: Plzeňský kraj
E-mail:filipova@muzeum-chodska.com
Telefon:379 722 974

Specializace: regionální literatura
Knihovní fond: 15 300 KJ
Přidělený kód MVS: DOE301
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 50
Informační aparát:
Databáze
Elektronický katalog
Internet
Lístkový katalog
Regionální kartotéky
Technické vybavení:
1 PC, tiskárna, scanner, kopírka;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Knihovna je dočasně pro veřejnost uzavřena z důvodu rekonstrukce budovy Muzea Jindřicha Jindřicha

Knihovna Muzea jižního Plzeňska v Blovicích

Adresa: Hradiště 1
33601 Blovice
Ředitel: PhDr. Radka Křížková Červená
Vedouci: Daniela Podroužková
(podrouzkova@muzeum-blovice.cz)
Zřizovatel: Plzeňský kraj
URL:www.muzeum-blovice.cz
E-mail:muzeum@muzeum-blovice.cz, knihovna@muzeum-blovice.cz
Telefon:371 522 208 , 778 401 131

Specializace:
Knihovní fond: 10 000 KJ
Přidělený kód MVS: PNE 802
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 35
Informační aparát:
Elektronický katalog
Technické vybavení:
PC, scanner, kopírka;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Vlastní báze dat:
Monografie, periodika, slovníky, seminární práce, dokumenty, MC, CD, staré tisky;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:


Po-Pá8,00-15,30

Knihovna Muzea Šumavy

Adresa: náměstí Svobody 40
34201 Sušice
Ředitel: Mgr. Zdeňka Řezníčková
(
)
Vedouci: Jaroslav Hamberger
(muzeum.knihovna@tiscali.cz
376528850)
Zřizovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
E-mail:muzeum.knihovna@tiscali.cz
Telefon:376 528 850
Fax:376 528 850

Specializace: regionální zaměření
Knihovní fond: 20 000 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 30
Informační aparát:
Regionální kartotéky
Lístkový katalog
Elektronický katalog
Internet
databáze
Technické vybavení:
PC;
Automatizovaný knihovní systém:
jiné
Agendy zpracovávané na počítači:
Katalog, výpůjčky knih, místní seznamy, evidence fondu regionálních sbírek pohlednic, evidence regionálních periodik;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:


Po8,00-17,00
Út-Pá8,00-14,00

Knihovna Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, p.o.

Adresa: Hostašova 1
33901 Klatovy
Ředitel: Mgr. Luboš Smolík
(
376326351)
Vedouci: Jindřich Hůrka
(
376326353)
Zřizovatel: Plzeňský kraj
URL:www.muzeum.klatovynet.cz
E-mail:muzeum.klatovy@tiscali.cz
Telefon:376326353
Fax:376316011

Specializace: jihozápadní Čechy (staré tisky, drobný tisk - písně, modlitby, svaté obrázky; 19. století, výroční zprávy škol)
Knihovní fond: 71 000 KJ
Přidělený kód MVS: KTE001
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 63
 • z toho zahraničních: 3
Informační aparát:
Internet
Lístkový katalog
Regionální kartotéky
Ediční činnost:
retrospektivní bibliografie, participace na jiných vydávaných dokumentech;
Technické vybavení:
4 PC, scanner, tiskárna, kopírka;
Automatizovaný knihovní systém:
KP-Win
Agendy zpracovávané na počítači:
CES (centrální evidence sbírek), inventarizace, zprac. fondu, badatelské služby, reprografie;
Vlastní báze dat:
staré tisky, tisky 19. století, drobné tisky (svaté obrázky, písně, modlitby), školní obrazy;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:


Po, St7,30-18,00

Knihovna Západočeského muzea v Plzni

Adresa: Kopeckého sady 2/357
301 00 Plzeň
Ředitel: PhDr. František Frýda
(ffryda@zcm.cz
377324105)
Vedouci: PhDr. Ila Šedo
(isedo@zcm.cz
377237064)
Zřizovatel: Plzeňský kraj
URL:www.zcm.cz
E-mail:knihovna@zcm.cz
Telefon:377 237 064
Fax:377 237 064

Specializace: umění, umělecká řemesla, historie, etnografie, přírodní vědy, dějiny kultury a vzdělávání, dějiny techniky a průmyslu
Knihovní fond: 80 000 KJ
Přidělený kód MVS: PNE303
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 24
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
Lístkový katalog
Regionální kartotéky
Ediční činnost:
Prvotisky Západočeského muzea v Plzni, Soupis rukopisů Západočeského muzea v Plzni, Měsíční soupisy přírůstků;
Technické vybavení:
5 PC, kopírka, scanner;
Automatizovaný knihovní systém:
KP-Win
Agendy zpracovávané na počítači:
CES, výpůjční modul;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:


Út-Čt9,00-17,00, přestávka: 12,00 - 13,00
9,00-12,00

Muzejní knihovna Mariánská Týnice

Adresa: Mariánský Týnec 1
33141 Kralovice
Ředitel: PhDr. Irena Bukačová
(mtynice@iol.cz
373 396 410)
Vedouci: Hana Tupá
(mtynice@iol.cz
373 396 410)
Zřizovatel: Plzeňský kraj
URL:www.marianskatynice.cz
E-mail:mtynice@iol.cz
Telefon:373 396 410, 373 397 393
Fax:373 396 410, 373 397 393

Specializace: historické a speciální odborné fondy regionální povahy
Knihovní fond: 14 200 KJ
Přidělený kód MVS: PNE801
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 20
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
Lístkový katalog
Regionální kartotéky
Ediční činnost:
Vlastivědný sborník - čtvrtletně; Sborníky z odborných seminářů - 1x ročně;
Technické vybavení:
PC;
Automatizovaný knihovní systém:
KP-Win
Agendy zpracovávané na počítači:
monografie, periodika, články z časopisů, vysokoškolské práce;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:


Po, St8,00-15,00

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Adresa: nám. Josefa Urbana 141
33701 Rokycany
Ředitel: RNDr. Miroslava Šandová
(info@muzeumrokycany.cz
371 722 160)
Vedouci: Mgr. Václav Zdráhal
(zdrahal.muzeumro@atlas.cz
371 723 737)
Zřizovatel: Plzeňský kraj
URL:www.muzeumrokycany.cz
E-mail:zdrahal.muzeumro@atlas.cz
Telefon:371 723 737

Specializace: regionální literatura, železářství, paleontologické separáty, historický fond, časopisy, odborná literatura (společenské a přírodní vědy)
Knihovní fond: 72 000 KJ
Přidělený kód MVS: ROE301
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 37
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
Lístkový katalog
On-line katalog
Regionální kartotéky
Ediční činnost:
Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech + Suppl. Historie, Suppl Příroda, Informační bulletin;
Technické vybavení:
4 PC (2 pro veřejnost), kopírka, tiskárna, skener;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
katalogizace odborné a regionální literatury, CES;
Vlastní báze dat:
databáze Clavius;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení informací a knihovna, Malé náměstí 123, Rokycany
Út8,00-16,00, přestávka: 11,30 - 12,00
Čt8,00-17,00, přestávka: 11,30 - 12,00

Archivní knihovny

Státní oblastní archiv v Plzni

Adresa: Sedláčkova 44/22
30100 Plzeň
Ředitel: Mgr.Petr Hubka
(hubka@soaplzen.cz
377 236 263.115)
Zřizovatel: Ministerstvo vnitra ČR
E-mail:baumova@soaplzen.cz
Telefon:377 236 263.134, 377 325 732

Specializace: historie, regionální historie a vlastivěda, archivnictví, pomocné vědy historické
Knihovní fond: 43 400 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 35
Informační aparát:
Databáze
Internet
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:


Po, St8,00-17,00
Čt8,00-16,00

Státní okresní archiv Domažlice

Adresa: náměstí Republiky 10
34601 Horšovský Týn
Ředitel: Mgr. Radka Kinkorová
(kinkorova@soaplzen.cz
379 422 607)
Zřizovatel: Ministerstvo vnitra ČR
E-mail:soka-do@soaplzen.cz
Telefon:379 422 607

Specializace: historie, archivnictví, restaurování papíru, regionální historie a vlastivěda, pomocné vědy historické
Knihovní fond: 22 400 KJ
Přidělený kód MVS: D501
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 25
Informační aparát:
Databáze
Internet
Technické vybavení:
1 PC;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:


Po, St8,00-17,00

Státní okresní archiv Klatovy

Adresa: Mayerova 128
33901 Klatovy
Ředitel: Mgr. Pavel Havlovič
(havlovic@soaplzen.cz
376 360 711)
Zřizovatel: Ministerstvo vnitra ČR
E-mail:soka-kt@soaplzen.cz
Telefon:376 360 712
Fax:376 360 710

Specializace: historie, regionální historie a vlastivěda, archivnictví, pomocné vědy historické
Knihovní fond: 7 470 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 23
Informační aparát:
Internet
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:


Po, St8,00-17,00

Státní okresní archiv Plasy

Adresa: Stará cesta 558
33101 Plasy
Ředitel: Karel Rom
(rom@soaplzen.cz
373 340 616)
Zřizovatel: Ministerstvo vnitra ČR
E-mail:soka-ps@soaplzen.cz
Telefon:373 340 611

Specializace: historie, regionální historie a vlastivěda, archivnictví, pomocné vědy historické
Knihovní fond: 12 600 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 15
Informační aparát:
Databáze
Internet
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:


Po, St8,00-17,00

Státní okresní archiv Plzeň-jih

Adresa: Branka 669
33601 Blovice
Ředitel: Mgr. Petra Martínková
(martinkova@soaplzen.cz
371 522 798)
Zřizovatel: Ministerstvo vnitra ČR
E-mail:vargova@soaplzen.cz
Telefon:371 520 525
Fax:371 523 923

Specializace: historie, regionální historie a vlastivěda, archivnictví, pomocné vědy historické
Knihovní fond: 7 000 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 5
Informační aparát:
Databáze
Internet
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:


Po8,00-17,00

Státní okresní archiv Tachov

Adresa: Plánská 2037
34701 Tachov
Ředitel: Mgr. Jan Edl
(edl@soaplzen.cz
374 720 081)
Zřizovatel: Ministerstvo vnitra ČR
URL:www.soaplzen.cz
E-mail:soka-tc@soaplzen.cz
Telefon:374 722 119, 374 720 078
Fax:374 720 083

Specializace: regionální dějiny, archivnictví, historie, pomocné vědy historické a příbuzné obory
Knihovní fond: 17 000 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 40
Informační aparát:
Internet
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
databáze map, databáze článků;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

V dalších dnech po předchozí domluvě
Po, St8,00-17,00

Státní okresní archiv v Rokycanech

Adresa: Jeřabinová 1043
33701 Rokycany
Ředitel: Mgr. Petr Kolář
(kolar@soaplzen.cz
373 712 821)
Zřizovatel: Ministerstvo vnitra ČR
E-mail:patkova@soaplzen.cz
Telefon:371 722 739, 373 712 825
Fax:371 722 872

Specializace: historie, regionální historie, archivnictví a pomocné vědy historické, vlastivěda
Knihovní fond: 14 700 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 39
Informační aparát:
Internet
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:


St8,00-17,00

Podnikové knihovny

Ostatní knihovny

Hvězdárna a planetárium Plzeň

Adresa: U Dráhy 11/306
31800 Plzeň
Ředitel: Bc. Ondřej Trnka
(trnka@plzen.eu
605 943 630)
Vedouci: Hana Lebová
Zřizovatel: Magistrát města Plzně
URL:http://hvezdarna.plzen.eu
E-mail:hvezdarna@plzen.eu
Telefon:377 388 400
Fax:377 388 414

Specializace: Astronomie, kosmonautika a příbuzné vědy
Knihovní fond: 2 500 KJ
Přidělený kód MVS: PNE009-2101
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 12
 • z toho zahraničních: 5
Informační aparát:
Internet
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:


Po-Pá7,30-15,30

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola

Adresa: Koperníkova 26/976
30100 Plzeň
Ředitel: RNDr. Jiří Cais
(
377350421)
Vedouci: Mgr. Jan Syřiště
(syriste@kcvjs.cz
377350414)
Zřizovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
URL:www.kcvjs.cz
E-mail:syriste@kcvjs.cz
Telefon:377350414, 377236674
Fax:377350414

Specializace: pedagogika
Knihovní fond: 20 000 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 41
 • z toho zahraničních: 2
Informační aparát:
Internet
databáze
Ediční činnost:
Vlastní ediční středisko;
Technické vybavení:
počítače, magnetofony, video, televize;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé
Po, St8,00-16,00, přestávka: 11,00 - 13,00
Út, Čt, Pá13,00-16,00

Odborná knihovna Národního památkového ústavu v Plzni

Adresa: Prešovská 7/171
30100 Plzeň
Ředitel: Ing. arch. Jan Kaigl
(sekretariat@plzen.npu.cz
377 360 919)
Vedouci: Mgr. Karel Matásek
(matasek@plzen.npu.cz
377 360 926)
Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR
URL:www.npu.cz, http://iispp.npu.cz/carmen/plzen
E-mail:matasek@plzen.npu.cz
Telefon:377 360 926
Fax:377 360 953

Specializace: památková péče, dějiny architektury, dějiny výtvarného umění, historický místopis, umělecká řemesla
Knihovní fond: 13 540 KJ
Přidělený kód MVS: PNE305
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 13
 • z toho zahraničních: 2
Informační aparát:
Databáze
Internet
Technické vybavení:
PC, tiskárna, skener;
Automatizovaný knihovní systém:
jiné
Agendy zpracovávané na počítači:
Evidence monografií, evidence článků a statí, evidence elektronických médií, evidence výpůjček, ediční a překladatelská činnost, spolupráce na redakční přípravě sborníku "Památky západních Čech";

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

V uvedené dny nejlépe po předchozí domluvě
Po6,15-15,00
Út, Pá6,15-14,00

Základní knihovny

Místní knihovna Babylon

Adresa: Babylon 27
34401 Babylon
Vedouci: Veronika Ptáčková
(v.ptackova@gmail.com
602201536,379793544)
Zřizovatel: Obec Babylon
E-mail:knihovna.babylon@quick.cz
Telefon:379793275

Specializace:
Knihovní fond: 0 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 0
Informační aparát:
Internet
Technické vybavení:
1 počítač připojeny k Internetu
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

PO 16.00-18.00

Městská knihovna Bělá nad Radbuzou

Adresa: Pavlovická 352
34526 Bělá nad Radbuzou
Vedouci: ing. Marcela Bartoníčková
(knihovna@belanr.cz
379766318)
Zřizovatel: Město Bělá n. Radbuzou
E-mail:knihovna@belanr.cz
Telefon:379766318

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 12 391 KJ
Přidělený kód MVS: DOG 503
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 20
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
On-line katalog
Technické vybavení:
2x PC, kopírka
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
vše

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po, Čt13,00-16,00
St10,00-17,00, přestávka: 11,00 - 13,00

Místní knihovna Újezd sv. Kříže - pobočka
vedoucí: Alena Konopová
adresa: Újezd sv.Kříže 34525 Bělá nad Radbuzou
Výpůjční doba:
Po16,00-17,00

Místní lidová knihovna v Bílově

Adresa: Bílov 39
33141 Bílov
Vedouci: Romová Jaroslava
(knihovnabilov@seznam.cz)
Zřizovatel: Obec Bílov
E-mail:knihovnabiliv@seznam.cz

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 0 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 2
Informační aparát:
Internet
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Výpůjční doba, internet
St17.00-19.00 (1x za 2 týdny)

Místní knihovna Hradišťská Lhotka

Adresa: Hradišťská Lhotka 1
33601 Blovice
Ředitel: Ladislava Krňoulová
(info@ldblovice.cz
371522236)
Vedouci: Jitka Brichcínová
Zřizovatel: Městské kulturní středisko Lidový dům Blovice
E-mail:knihovnahradistskalhotka@seznam.cz
Telefon:371522236, 371522158

Specializace:
Knihovní fond: 1 900 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem:
Informační aparát:

Technické vybavení:
PC
tiskárna
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Místní knihovna Hradišťský Újezd

Adresa: Hradišťský Újezd 30
33601 Blovice
Ředitel: Ladislava Krňoulová
(info@ldblovice.cz
371522236)
Vedouci: Eva Menclová
(kn.hr.uj@seznam.cz)
Zřizovatel: Městské kulturní středisko Lidový dům Blovice
E-mail:kn.hr.uj@seznam.cz, info@knihovnablovice.cz
Telefon:371522236

Specializace:
Knihovní fond: 400 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem:
Informační aparát:
Internet
Technické vybavení:
PC, multifunkční zařízení
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Městská knihovna Blovice

Adresa: Bělohrobského 78
33601 Blovice
Ředitel: Ladislava Krňoulová
(info@ldblovice
371522236)
Vedouci: Drahomíra Seidlová
(seidlova@knihovnablovice.cz
371522158)
Zřizovatel: Městské kulturní středisko Blovice
URL:www.knihovnablovice.cz
E-mail:info@knihovnablovice.cz, mvs@knihovnablovice.cz
Telefon:371522158

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 30 000 KJ
Přidělený kód MVS: PNG520
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 27
Informační aparát:
Databáze
Internet
On-line katalog
Technické vybavení:
11xPC, tiskárna, 2 multifunkční zařízení;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Knihovní fond, evidence periodik, výpůjční protokol, on-line katalog, výměnné soubory, webové stránky;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po8,00-18,00, přestávka: 12,00 - 13,00
St, Pá8,00-17,00, přestávka: 12,00 - 13,00

Místní lidová knihovna v Bohách

Adresa: Bohy 38
33141 Bohy
Vedouci: Jaroš Jaroslav
(knihovna.bohy@centrum.cz)
Zřizovatel: Obec Bohy
E-mail:obec@bohy.cz

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 0 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 2
Informační aparát:
Internet
Technické vybavení:
1 PC
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Půjčovní doba, internet
St16,00-18,00

Městská knihovna Bor

Adresa: Borská 500
34802 Bor
Vedouci: Iva Křížková
(knihovna@mubor.cz
374790497)
Zřizovatel: Město Bor
URL:mubor.cz
E-mail:knihovna@mubor.cz
Telefon:374790497

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 19 259 KJ
Přidělený kód MVS: TCG 504
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 11
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
On-line katalog
Technické vybavení:
3 PC, barevná a laserová tiskárna;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Akvizice fondu, evidence periodik;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Internet
Po8.00-17,00, přestávka: 11,00 - 12,00
St8,00-17,00, přestávka: 11,00 - 12,00
8.00-15,00, přestávka: 11,00 - 12,00

Oddělení pro děti
Po, St8,00-17,00, přestávka: 11,00 - 12,00
8,00-15,00, přestávka: 11,00 - 12.00

Oddělení pro dospělé
Po, St8,00-17,00, přestávka: 11,00 - 12,00
8,00-15,00, přestávka: 11,00 - 12,00

Středisková knihovna Břasy - Stupno

Adresa: Břasy 1
33824 Břasy
Ředitel:
(
)
Vedouci: Jaroslava Kiršová
(knihovna.stupno@tiscali.cz
371793069)
Zřizovatel: Obec Břasy
URL:www.knihovnastupno.webk.cz
E-mail:knihovna.stupno@email.cz
Telefon:371793069

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 27 572 KJ
Přidělený kód MVS: ROG 503
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 2
Informační aparát:
On-line katalog
Lístkový katalog
Internet
databáze
Technické vybavení:
3 PC, 2 tiskárny;
Automatizovaný knihovní systém:
LANius
Agendy zpracovávané na počítači:
Zpracovávání knihovního fondu;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:


Po, St8,00-18,00, přestávka: 10,00-12,00

Místní lidová knihovna v Černíkovicích

Adresa: Černíkovice 32
33141 Černíkovice
Vedouci: Fürstová Miluše
(knihovna.cernikovice@quick.cz)
Zřizovatel: Obec Černíkovice
E-mail:knihovna.cernikovice@quick.cz

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 0 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 2
Informační aparát:
Internet
Technické vybavení:
1 PC, multifunkční zařízení
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Výpůjční doba, internet
So16,00-18,00

Městská knihovna Dobřany

Adresa: Stromořadí 439
33441 Dobřany
Vedouci: Bohuslava Kubelková
(knihovna@dobrany.cz
377972942)
Zřizovatel: Město Dobřany
URL:www.dobrany.cz/knihovna
E-mail:knihovna@dobrany.cz
Telefon:377972942

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 46 474 KJ
Přidělený kód MVS: PNG 523
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 30
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
Lístkový katalog
On-line katalog
Technické vybavení:
PC, tiskárny, kopírovací zařízení, scanner;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Doplňování údajů, evidence periodik, evidence výměnných souborů, katalogizace, on-line katalog, výpůjční protokol;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Internet
Po, St8,00-17,00
Út8,00-15,00, přestávka: 11,00-12,00
Čt12,00-15,00
8,00-11,00

Oddělení pro děti
Po12,00-16,00
Út, Čt12,00-15,00
St9,00-18,00, přestávka: 11,00-12,00

Oddělení pro dospělé
Po7,30-17,00, přestávka: 12,00-13,00
Út7,30-15,00, přestávka: 11,00-13,00
St7,30-18,00, přestávka: 12,00-13,00
7,30-11,00

Místní lidová knihovna v Dolním Hradišti

Adresa: Dolní Hradiště 28
33151 Dolní Hradiště
Vedouci: Bechová Jana
(knihovnadh@seznam.cz)
Zřizovatel: Obecní Dolní Hradiště
E-mail:obecd.hradiste@volny.cz

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 0 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 1
Informační aparát:
Internet
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Výpůjční doba
St17.00-19.00

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice

Adresa: Boženy Němcové 118
34401 Domažlice
Ředitel: Lenka Schirová
(schirova@mekbn.cz
379723041)
Zřizovatel: Město Domažlice
URL:www.mekbn.cz
E-mail:knihovna@mekbn.cz
Telefon:379723041, 379723042

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 108 865 KJ
Přidělený kód MVS: DOG 001
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 85
Informační aparát:
Databáze
Elektronický katalog
Internet
On-line katalog
databáze přístup do databáze ANOPRESS a databází placených z licencí NK
Ediční činnost:
Kalendárium regionálních osobností za rok, měsíční výročí regionálních osobností, bibl. soupisy, metodické listy a materiály k besedám;
Technické vybavení:
9 PC pro veřejnost, kopírky, scanery
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Knihovní fond a časopisy, katalogizace časopiseckých článků, AV dokumentů, brožur, elektronických zdrojů, map, regionálních autorit, událostí, informace o firmách regionu, MVS, výpůjční protokol, rezervace, evidence čtenářů, dispečink internetové studovny, tvorba a evidence výměnných souborů, revize fondu, účetnictví a ostatní ekonomické agendy;
Vlastní báze dat:
Báze regionálních autorit, báze časopiseckých článků z regionálního tisku, báze událostí a informace o firmách regionu;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Čítárna
Po, St9,00-18,00, přestávka: 12,00-13,00
Út (zavřeno)
Čt13,00-16,30
9,00-16,30, přestávka: 12,00-13,00

Oddělení pro děti
Po13,00-17,00
St9,00-17,00, přestávka: 12,00-13,00
Čt, Pá13,00-16,00

Oddělení pro dospělé, internetová studovna
Po, St9,00-18,00, přestávka: 12,00-13,00
Čt13,00-16,30
9,00-16,30, přestávka: 12,00-13,00

Oddělení speciálních služeb a regionální oddělení
Po9,00-18,00, přestávka: 11,00-13,00
St9,00-16,00, přestávka: 11,00-13,00
Čt (po domluvě)
9,00-16,30, přestávka: 11,00-13,00

Místní knihovna Havlovice - pobočka
tel: 379723041
vedoucí: Jiřina Kupilíková
e-mail: knihovna@mekbn-domazlice.cz
adresa: Havlovice 46 34401 Domažlice
Výpůjční doba:
Po15,00-17,00

Obecní knihovna Výrov

Adresa: Hadačka 105
33141 Hadačka
Vedouci: Houšková Jaruška
(knihovnavyrov@seznam.cz)
Zřizovatel: Obec Výrov

Specializace:
Knihovní fond: 2 257 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 2
Informační aparát:
Internet
Technické vybavení:
1 PC, multifunkční zařízení
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Výpůjční doba, internet
Út17.00-19.00

Městská knihovna Hartmanice

Adresa: Hartmanice 40
Hartmanice
Vedouci: Markéta Šmídová
(is@muhartmanice.cz
376593059)
Zřizovatel: Město Hartmanice
E-mail:is@muhartmanice.cz
Telefon:376593059

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 5 873 KJ
Přidělený kód MVS: KTG 517
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 6
Informační aparát:
Internet
Lístkový katalog
On-line katalog
Technické vybavení:
3 PC, 2 tiskárny, 1 multifunkční zařízení; kopírka
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Evidence KF, on-line katalog, evidence čtenářů a výpůjček,výpůjční protokol; statistika, revize

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Út, Čt, Pá, So8,00-15,30, přestávka: 12,15-12,45
St8,00-17,00, přestávka: 12,15-12,45

Místní knihovna Heřmanova Huť

Adresa: U Sklárny 66
33024 Heřmanova Huť
Ředitel:
(
)
Vedouci: Dvořáková Ilona
(knihovnahh@volny.cz
377893540)
Zřizovatel: Obec Heřmanova Huť
E-mail:knihovnahh@volny.cz
Telefon:377893540

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 13 517 KJ
Přidělený kód MVS: PNG 511
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 27
Informační aparát:
Lístkový katalog
Elektronický katalog
Internet
databáze
Technické vybavení:
PC, tiskárna;
Automatizovaný knihovní systém:
LANius
Agendy zpracovávané na počítači:
Zpracovávání knihovního fondu;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Internet - v půjčovní době knihovny

Oddělení pro děti - půjčovní doba shodná s půjč. dobou pro dospělé

Oddělení pro dospělé
Po, St11,30-18,30
8,00-11,00

Místní knihovna Holoubkov

Adresa: Holoubkov 48
33801 Holoubkov
Ředitel:
(
)
Vedouci: Zdeňka Plundrichová
(plundrich@post.cz
OÚ 371751131)
Zřizovatel: Obec Holoubkov
E-mail:knihovnaholoubkov@netro.cz

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 10 151 KJ
Přidělený kód MVS: ROG 508
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 6
Informační aparát:
On-line katalog
Lístkový katalog
Elektronický katalog
Internet
databáze
Technické vybavení:
2 PC, tiskárna;
Automatizovaný knihovní systém:
LANius
Agendy zpracovávané na počítači:
Zpracování knihovního fondu;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
St, Pá15,00-18,00

Městská knihovna Holýšov

Adresa: Americká 516
34562 Holýšov
Ředitel: Vera Šlejmarová
Vedouci: Ladislava Fišerová
(knihovna@mestoholysov.cz
379491821)
Zřizovatel: Město Holýšov
E-mail:knihovna@mestoholysov.cz
Telefon:379491821

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 14 224 KJ
Přidělený kód MVS: DOG 504
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 35
Informační aparát:
Internet
Lístkový katalog
Technické vybavení:
4 PC;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
katalogizace knih, evidence časopisů, MVS, evidence čtenářů, rezervace, výpůjční protokol,
Vlastní báze dat:
Turistický průvodce Domažlicka, Horšovskotýnska, Kdyňska, Klenečska, Poběžovicka, Bělska, Holýšovska, Staňkovska

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po, St9,00-17,30, přestávka: 12,00-13,00
Čt9,00-16,00, přestávka: 12,00-13,00
9,00-12,00

Městská knihovna Horažďovice

Adresa: Mírové náměstí 11
34101 Horažďovice
Ředitel:
(
)
Vedouci: Lenka Šimonová
(simonova@knihovna.horazdovice.cz
376547591)
Zřizovatel: Město Horažďovice
URL:knihovna.horazdovice.cz
E-mail:knihovna@knihovna.horazdovice.cz, simonova@knihovna.horazdovice.cz
Telefon:376547591, 376547592, 376547593, 376547594

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 54 578 KJ
Přidělený kód MVS: KTG 503
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 53
 • z toho zahraničních: 2
Informační aparát:
On-line katalog
Regionální kartotéky
Elektronický katalog
Internet
databáze
Technické vybavení:
9 PC, scanner, textový editor, tiskárny, kopírka;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Evidence knihovního fondu, evidence periodik, analytický popis;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Internet - v půjčovní době knihovny

Oddělení pro děti
Po, St12,00-16,30
12,00-17,00

Oddělení pro dospělé
Po8,00-18,00, přestávka: 11,00-13,00
St8,00-18,00, přestávka: 12,00-13,00
8,00-18,00, přestávka: 12,00 - 13,00

Místní knihovna Boubín-pobočka Horažďovic
tel: 371430594
vedoucí:
e-mail: knihovnaboubin@seznam.cz
adresa: Boubín 43 34101 Horažďovice
Výpůjční doba:
Internet v půjčovní době knihovnyPůjčovní doba
Čt11,30-12,30
Místní knihovna Horažďovická Lhota - pobočka Horažďovic
tel: 371430594
vedoucí: Marie Čechová
e-mail: lhotahd@seznam.cz
adresa: Horažďovická Lhota 36 34101 Horažďovice
Výpůjční doba:
Půjčovní doba
Po10.30-11.30
Místní knihovna Komušín-pobočka Horažďovic
tel: 371430594
vedoucí:
e-mail: region@knihovna.horazdovice.cz
adresa: Komušín 70 34101 Horažďovice
Výpůjční doba:
Internet - v půjčovní doběPůjčovní doba
18,30-19,00
Místní knihovna Třebomyslice-pobočka Horažďovic
tel: 371430594
vedoucí:
e-mail: region@knihovna.horazdovice.cz
adresa: Třebomyslice 1 34101 Horažďovice
Výpůjční doba:
Provozní doba
15,00-19,00
Místní knihovna Veřechov-pobočka Horažďovic
tel: 371430594
vedoucí: Marie Burianová
e-mail: knihovnaverechov@seznam.cz
adresa: Veřechov 42 34101 Horažďovice
Výpůjční doba:
Provozní doba
17.00-18.30

Městská knihovna Horní Bříza

Adresa: Třída 1. máje 633
33012 Horní Bříza
Ředitel:
(
)
Vedouci: Květuše Zímová
(knihovna@hornibriza.cz
377955251)
Zřizovatel: Město Horní Bříza
E-mail:knihovna@hornibriza.cz
Telefon:377955251

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 11 995 KJ
Přidělený kód MVS: PNG 510
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 12
Informační aparát:
Lístkový katalog
Elektronický katalog
Internet
databáze
Technické vybavení:
2 PC, 2 tiskárny;
Automatizovaný knihovní systém:
LANius
Agendy zpracovávané na počítači:
Zpracování knihovního fondu, katalogizace;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po9,00-16,00, přestávka: 11,30-12,30
St9,00-15,30, přestávka: 11,00-13,00
Čt9,00-17,00, přestávka: 11,30 - 12,30

Městská knihovna Horšovský Týn

Adresa: náměstí Republiky 102
34601 Horšovský Týn
Ředitel:
(
)
Vedouci: Miloslava Baxová
(knihovna@htyn.cz
379422572)
Zřizovatel: Město Horšovský Týn
URL:knihovna.htyn.cz
E-mail:knihovna@htyn.cz, knihovnaht@seznam.cz
Telefon:379422572

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 27 903 KJ
Přidělený kód MVS: DOG 505
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 35
Informační aparát:
Regionální kartotéky
Lístkový katalog
Elektronický katalog
Internet
databáze
Ediční činnost:
Almanach Literární shrabování, články v místním Zpravodaji a v regionálním tisku,
Technické vybavení:
6 PC, barevná tiskárna, 2 černobílé tiskárny, skener, kopírka černobílá;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Evidence knih, časopisů, běžná korespondence, scénáře besed a akcí konaných v knihovně,

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Internet, kopírování
Po, St (dopoledne)

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti
Po13,00-18,00
St13,00-17,00
Čt, Pá9,00-17,00, přestávka: 12,00-13,00

Knihovna Františka Pravdy Hrádek

Adresa: Hrádek 78
34201 Hrádek
Vedouci: Ilona Pavlatová
(ilona.pavlatova@atlas.cz
723247213)
Zřizovatel: Obec Hrádek
E-mail:ilona.pavlatova@atlas.cz
Telefon:376508530

Specializace:
Knihovní fond: 745 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 3
Informační aparát:
Internet
Technické vybavení:
1 PC, 1 multifunkční zařízení
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:


Po, St15,00-18,00

Místní knihovna Chocenice

Adresa: Chocenice 67
33601 Chocenice
Ředitel: ing.Bohuslav Heřman
(
371520169)
Vedouci: Michaela Šoffrová
(knchocenice@centrum.cz)
Zřizovatel: Obec Chocenice
E-mail:ouchocenice@atlas.cz, knchocenice@centrum.cz
Telefon:371520169

Specializace:
Knihovní fond: 250 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem:
Informační aparát:
Internet
Technické vybavení:
PC a tiskárna
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Místní lidová knihovna Chrást u Plzně

Adresa: nám. Čsl. legií 599
33003 Chrást
Ředitel:
(
)
Vedouci: PhDr. Eva Koubová
(knihovnachrast@volny.cz
377845514)
Zřizovatel: Obecní úřad Chrást
E-mail:knihovnachrast@volny.cz
Telefon:377845514

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 12 147 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 30
Informační aparát:
Lístkový katalog
Elektronický katalog
Internet
databáze
Ediční činnost:
Obecní kulturní měsíčník Kulich;
Technické vybavení:
3 PC;
Automatizovaný knihovní systém:
LANius

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po, Čt9,00-18,00, přestávka: 12,00 - 14,00
St11,30-15,00
So (1. SO v měsíci, zkušebně 10,00 - 12,00 pro dospělé i děti)

Místní lidová knihovna ve Chříči

Adresa: Chříč 26
33141 Chříč
Vedouci: Šafránková Svatuše
(knihovnachric@seznam.cz)
Zřizovatel: Obec Chříč
URL:www.knihovnachric.estranky.cz
E-mail:knihovnachric@seznam.cz
Telefon:373390161

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 3 509 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 5
Informační aparát:
Internet
Lístkový katalog
Technické vybavení:
1 PC, multifunkční zařízení
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Internet
Po-Pá7.30-15.00

Výpůjční doba
Út16.15-18.15

Knihovna městyse Chudenice

Adresa: Kvapilova 215
33901 Chudenice
Vedouci: Jana Dostálová
(knihovna.chudenice@airweb.cz
376398078)
Zřizovatel: Městys Chudenice
E-mail:knihovna.chudenice@airweb.cz
Telefon:376398078

Specializace:
Knihovní fond: 7 005 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 16
Informační aparát:
Internet
Lístkový katalog
Technické vybavení:
2 PC; tiskárna
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
katalogizace,

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Út, Pá13,00-16,00

Místní knihovna Chouzovy

Adresa: Chouzovy
Chválenice
Ředitel: František Bečvář
(chvalenice@obecni-urad.net)
Vedouci: Věra Skalová
Zřizovatel: Obec Chválenice
E-mail:chvalenice@obecni-urad.cz
Telefon:377992121

Specializace:
Knihovní fond: 400 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 0
Informační aparát:

Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Místní knihovna Chválenice

Adresa: Chválenice 21
33205 Chválenice
Ředitel: František Bečvář
(chvalenice@obecni-urad.net
377992121)
Vedouci: Miroslava Boehmová
(knchvalenice@seznam.cz)
Zřizovatel: Obec Chválenice
E-mail:chvalenice@obecni-urad.cz, chvalenicekn@seznam.cz
Telefon:377992121

Specializace:
Knihovní fond: 2 400 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem:
Informační aparát:
Internet
Technické vybavení:
PC, multifunkční zařízení
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Městská knihovna Janovice nad Úhlavou

Adresa: Harantova 378
34021 Janovice nad Úhlavou
Ředitel:
(
)
Vedouci: Eva Semelová
(knihovna@janovice.cz
376392559)
Zřizovatel: Město Janovice nad Úhlavou
URL:www.knihovna.janovice.cz
E-mail:knihovna@janovice.cz
Telefon:376392559

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 10 213 KJ
Přidělený kód MVS: KTG 512
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 14
Informační aparát:
Lístkový katalog
Elektronický katalog
Internet
databáze
Technické vybavení:
3 PC, 2 tiskárny, gramofon;
Automatizovaný knihovní systém:
LANius
Agendy zpracovávané na počítači:
Knihy, periodika;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po13:00-18:00
Po13:00-15:00
St09:00-15:00, přestávka: 12:00-13:00
Čt09:00-18:00, přestávka: 12:00-13:00

Místní knihovna Jarov

Adresa: Jarov 25
33501 Jarov
Ředitel: Jaroslav Kolář
(oujarov@razdva.cz
371596312)
Vedouci: Milena Krýslová
Zřizovatel: Obec Jarov
E-mail:oujarov@razdva.cz

Specializace:
Knihovní fond: 686 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem:
Informační aparát:

Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:Městská knihovna Kašperské Hory

Adresa: Náměstí 1
34192 Kašperské Hory
Vedouci: Mgr. Jitka Skořepová
(mekis@kasphory.cz
376503414)
Zřizovatel: Město Kašperské Hory
E-mail:mekis@kasphory.cz
Telefon:376503414

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 8 714 KJ
Přidělený kód MVS: KTG 511
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 9
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
Lístkový katalog
On-line katalog
Technické vybavení:
1 PC, laserová tiskárna, multifunkční zařízení;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Knihovní fond, on-line katalog; revize

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Detašované pracoviště - veřejný internet
Po-Pá9,00-16,00, přestávka: 12:00-12:30 (leden až březen)
Po-Pá9,00-16,00, přestávka: 12:00-12:30 (duben až červen)
Po-Pá8,30-17,00, přestávka: 12:00-12:30 (červenec až srpen)
Po-Pá9,00-16,00, přestávka: 12:00-12:30 (září až říjen)
Po-Pá9,00-16,00, přestávka: 12:00-12:30 (listopad až prosinec)
So-Ne9,00-15,00 (září až říjen)
So-Ne9,00-17,00, přestávka: 12:00-12:30 (červenec až srpen)
So-Ne9,00-15,00 (duben až červen)

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti
Po, St16,00-18,00
13,00-15,00

Městská knihovna Kaznějov

Adresa: Ke Škále 220
33151 Kaznějov
Ředitel:
(
)
Vedouci: Soňa Tůmová
(knihovna@kaznejov.cz
373332131)
Zřizovatel: Město Kaznějov
E-mail:knihovna@kaznejov.cz
Telefon:373332131

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 17 221 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 20
Informační aparát:
Lístkový katalog
Internet
databáze
Technické vybavení:
2 PC;
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Internet - v půjčovní době knihovny

Oddělení pro děti
St12,30-16,00
12,00-14,00

Oddělení pro dospělé
Po9,00-17,00, přestávka: 12,00 - 13,00
St, Pá8,00-12,00
Čt13,00-16,00

Městská knihovna Kdyně

Adresa: Nádražní 559
34506 Kdyně
Vedouci: Irena Hambeková
(knihovna@kdyne.cz
379731320)
Zřizovatel: Město Kdyně
E-mail:knihovna@kdyne.cz
Telefon:379731320

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 31 255 KJ
Přidělený kód MVS: DOG 501
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 28
Informační aparát:
Internet
Lístkový katalog
Technické vybavení:
4 PC;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
katalogizace;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po, St9,00-16,30, přestávka: 11,00-12,00
Út, Pá11,00-14,00
Čt13,00-16,00

Místní knihovna Dobříkov - pobočka
vedoucí: Anna Schleissová
adresa: Dobříkov 9 34506 Kdyně
Místní knihovna Prapořiště - pobočka
vedoucí: Jana Petrželková
adresa: Prapořiště 100 34506 Kdyně
Místní knihovna Starec - pobočka
vedoucí: Radka Jandová
adresa: Starec 13 34506 Kdyně
Místní knihovna v Hluboké - pobočka
vedoucí: Anna Kostolanská
adresa: Hluboká 73 34506 Kdyně
Místní knihovna ve Smržovicích - pobočka
vedoucí: Milada Jungová
adresa: Smržovice 29 34506 Kdyně

Městská knihovna Klatovy

Adresa: Balbínova 59
33901 Klatovy
Ředitel: Zdeňka Buršíková
(info@knih-kt.cz
3763347464)
Vedouci: Romana Kubíčková
(sluzby@knih-kt.cz
376347467)
Zřizovatel: Město Klatovy
URL:knih-kt.cz
E-mail:reditel@knih-kt.cz, sluzby@knih-kt.cz, region@knih-kt.cz, pujcovna@knih-kt.cz, studovna@knih-kt.cz, citarna@knih-kt.cz, detske@knih-kt.cz, antikvariat@knih-kt.cz, info@knih-kt.cz
Telefon:376347466, 376347464

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 155 000 KJ
Přidělený kód MVS: KTG 001
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 126
Informační aparát:
Databáze
Internet
On-line katalog
databáze Anopress, ASPI,
Ediční činnost:
Příležitostné tisky - sborníky z jednotlivých ročníků soutěže Literární Šumava, sborníky z konferencí, Přehledy o činnosti knihoven regionu;
Technické vybavení:
PC, scanner, tiskárny, kopírka, dataprojektor, CD-DVD přehrávače, gramofon, kazetové magnetofony, video, TV, fax, webové kamery;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
katalogizace, výpůjční protokol, výměnné soubory, účetnictví, mzdy;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Antikvariát
Po, St9,00-12,00
Čt13,00-16,00

Oddělení pro děti
Po, Pá9,00-17,00, přestávka: 12,00-13,00
Út, Čt13,00-17,00

Oddělení pro dospělé, čítárna, studovna
Po, Út, Čt, Pá9,00-18,00, přestávka: 12,00-13,00
St13,00-18,00

Pobočka dětského oddělení - ZŠ, Tolstého 765/III, Klatovy
Po8,00-16,00, přestávka: 11,00-12,00
Út12,00-15,00
Čt12,00-16,00

Pobočka Klatovy-Luby
St15,00-18,00

Místní knihovna Habartice - pobočka Městské knihovny Klatovy
tel: 736687909
adresa: Habartice 1 33901 Klatovy
Místní knihovna Kydliny - pobočka Městské knihovny Klatovy
tel:
adresa: Kydliny 2 33901 Klatovy
Výpůjční doba:
Knihovna
St17.00-18.00
Místní knihovna Štěpánovice - pobočka Městské knihovny Klatovy
tel: 736687909
adresa: Štěpánovice 33901 Klatovy
Výpůjční doba:
InternetKnihovna
So13:00-14:00
Místní knihovna Tajanov - pobočka Městské knihovny Klatovy
tel: 736687909
adresa: Tajanov 54 33901 Klatovy
Výpůjční doba:
Knihovna
Čt17:00-18:00

Místní knihovna Klenčí pod Čerchovem

Adresa: Klenčí pod Čerchovem 4
34534 Klenčí pod Čerchovem
Vedouci: Ivana Krajčíková
(knihovna.klenci@tiscali.cz
379794896)
Zřizovatel: Městys Klenčí pod Čerchovem
E-mail:knihovna.klenci@tiscali.cz
Telefon:379794896

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 10 102 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 16
Informační aparát:
Internet
Lístkový katalog
Technické vybavení:
2 PC, tiskárna;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
knihovní fond, statistika,

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po, St, Pá12,00-16,00

Místní lidová knihovna v Kočíně

Adresa: Kočín 35
33141 Kočín
Vedouci: Staníčková Jaroslava
(knihovna.kocin@seznam.cz)
Zřizovatel: Obec Kočín
E-mail:kocin@obecni-urad.net

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 0 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 2
Informační aparát:
Internet
Technické vybavení:
1 PC, multifunkční zařízení
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Výpůjční doba, internet
15.30-17.30

Knihovna Kolinec

Adresa: Kolinec 112
34142 Kolinec
Vedouci: Marie Hanusová
(knih.kolinec@raz-dva.cz
376594041)
Zřizovatel: Městys Kolinec
URL:www.knihovnakolinec.wz.cz
E-mail:knih.kolinec@raz-dva.cz
Telefon:376594041

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 9 744 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 9
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
Lístkový katalog
Technické vybavení:
5 PC, tiskárna, kopírka, skener;
Automatizovaný knihovní systém:
LANius
Agendy zpracovávané na počítači:
Knihovní fond;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po, Čt9,00-17,00, přestávka: 12,00-13,00
Út9,00-16,00, přestávka: 12,00-13,00

Místní lidová knihovna v Kopidle

Adresa: Kopidlo 73
33141 Kopidlo
Vedouci: Tupá Hana
(knihovnakopidlo@seznam.cz
373397370)
Zřizovatel: Obec Kopidlo
E-mail:knihovnakopidlo@seznam.cz
Telefon:602518463

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 1 941 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 2
Informační aparát:
Internet
Lístkový katalog
Technické vybavení:
1 PC, multifunkční zařízení
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Výpůjční doba, internet
Po17.00-19.00 (1x za dva týdny)

Místní lidová knihovna Kozojedy

Adresa: Kozojedy 1
33141 Kozojedy
Vedouci: Kovářová Věra
(mlk.kozojedy.skola@seznam.cz
373398232)
Zřizovatel: Obec Kozojedy
E-mail:mlk.kozojedy.skola@seznam.cz
Telefon:373398232

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 0 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem:
Informační aparát:
Internet
databáze 1 PC, multifunkční zařízení
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Internet
Út-Čt16.30-17.30

Výpůjční doba
Po13.00-16.00

Místní lidová knihovna Kozojedy

Adresa: Kozojedy 100
33141 Kozojedy
Vedouci: Procházková Jaroslava
(mlk.kozojedy.obec@seznam.cz
373398232)
Zřizovatel: Obec Kozojedy
E-mail:mlk.kozojedy.obec@seznam.cz
Telefon:373398232

Specializace: základní knihova
Knihovní fond: 0 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 3
Informační aparát:
Internet
Technické vybavení:
1 PC, multifunkční zařízení
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Internet
St16,00-18,00

Výpůjční doba
Po15.00-18.00

Místní lidová knihovna v Břízsku

Adresa: Břízsko 26
33141 Kozojedy
Vedouci: Lomičková Jarmila
(mlk.kozojedy.brizsko@seznam.cz)
Zřizovatel: Obec Kozojedy
E-mail:mlk.kozojedy.brizsko@seznam.cz
Telefon:373398232

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 163 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 2
Informační aparát:
Internet
Technické vybavení:
1 PC, multifunkční zařízení
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Výpůjční doba, internet
So17,00-19,00

Místní lidová knihovna v Hedčanech-pobočka Městské knihovny Kožlany

Adresa: Hedčany 27
33141 Kožlany
Vedouci: Tupá Hana
(kknihovna@seznam.cz
373397370)
Zřizovatel: Město Kožlany
E-mail:kknihovna@seznam.cz
Telefon:373397370

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 0 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 1
Informační aparát:
Internet
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Výpůjční doba, internet
17.00-17.30 (1x za dva týdny)

Místní lidová knihovna ve Dřevci-pobočka Městské knihovny Kožlany

Adresa: Dřevec 42
33141 Kožlany
Vedouci: Tupá Hana
(kknihovna@seznam.cz
373397370)
Zřizovatel: Město Kožlany
E-mail:kknihovna@seznam.cz
Telefon:373397370

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 0 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 1
Informační aparát:
Internet
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Výpůjční doba, internet
17.45-18.45 (1x za dva týdny)

Místní lidová knihovna v Bučku-pobočka Městské knihovny Kožlany

Adresa: Buček 7
33141 Kožlany
Vedouci: Tupá Hana
(kknihovna@seznam.cz
373397370)
Zřizovatel: Město Kožlany
E-mail:kknihovna@seznam.cz
Telefon:373397370

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 0 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 1
Informační aparát:
Internet
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Výpůjční doby, internet
19.00-20.00 (1x za 2 týdny)

Městská knihovna Kožlany

Adresa: Pražská 278
33144 Kožlany
Vedouci: Hana Tupá
(kknihovna@seznam.cz
373397370)
Zřizovatel: Město Kožlany
E-mail:kknihovna@seznam.cz
Telefon:373397370

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 15 177 KJ
Přidělený kód MVS: PNG 507
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 29
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
On-line katalog
Technické vybavení:
2 PC, 2 tiskárny, scanner, kopírka;
Automatizovaný knihovní systém:
LANius
Agendy zpracovávané na počítači:
Zpracovávání knihovního fondu, výpůjční protokol, evidence periodik;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro děti ve škole
11,45-13,15

Oddělení pro dospělé, pro děti, internet
Út9,30-18,00, přestávka: 11,30-14,00
9,30-17,00, přestávka: 11,30-14,00

Místní lidová knihovna v Hradecku-pobočka Městské knihovny Kralovice

Adresa: Hradecko 67
33141 Kralovice
Vedouci: Laipert Václav
(knihovna.hradecko@centrum.cz
373300290)
Zřizovatel: Město Kralovice
E-mail:knihovna.hradecko@centrum.cz
Telefon:373300290

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 0 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 5
Informační aparát:
Internet
Technické vybavení:
1 PC
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Výpůjční doba, internet
St17.00-19.00

Městská knihovna v Kralovicích

Adresa: Markova tř. 2
33141 Kralovice
Vedouci: Milena Václavíková
(vaclavikova.milena@kralovice.cz
373300290)
Zřizovatel: Město Kralovice
URL:www.knihovnakralovice.cz
E-mail:vaclavikova.milena@kralovice.cz, knihovna@kralovice.cz
Telefon:373300290, 373300291

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 57 848 KJ
Přidělený kód MVS: PNG 503
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 99
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
Lístkový katalog
On-line katalog
Technické vybavení:
11 PC, 5 tiskárny, multifunkční zařízení, kopírka;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Vlastní báze dat:
Katalog;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro děti, internet
Po14,00-17,00
St7,30-18,00, přestávka: 9,00-13,00
Čt8,00-17,00, přestávka: 12,00-14,00
7,30-16,00, přestávka: 9,00-13,00
So8,30-11,00

Oddělení pro dospělé, internet
Po14,00-17,00
St7,30-18,00, přestávka: 9,00-13,00
Čt8,00-17,00, přestávka: 12,00-14,00
7,30-16,00, přestávka: 9,00-13,00
So8,30-11,00

Místní knihovna Kbelnice

Adresa: Kbelnice 1
33601 Letiny
Ředitel: Jaroslav Vraný
(ouletiny@seznam.cz
371596102)
Vedouci: Jana Hrabětová
Zřizovatel: Obec Letiny

Specializace:
Knihovní fond: 300 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem:
Informační aparát:

Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Místní knihovna Letiny

Adresa: Letiny 120
33601 Letiny
Ředitel: Jaroslav Vraný
(ouletiny@seznam.cz
371596102)
Vedouci: Helena Hopová
(knletiny@seznam.cz)
Zřizovatel: Obec Letiny
E-mail:ouletiny@mybox.cz, knletiny@seznam.cz
Telefon:371596102

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 737 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem:
Informační aparát:
Internet
Technické vybavení:
PC a tiskárna
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Veřejná knihovna Liblín

Adresa: Liblín 36
33141 Liblín
Vedouci: Lišková Pavlína
(liblin@radnicko.cz)
Zřizovatel: Obec Liblín
E-mail:liblin@radnicko.cz
Telefon:371795820

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 0 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 1
Informační aparát:
Internet
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Půjčovní doba, internet

Místní knihovna Líně

Adresa: Plzeňská 27
33021 Líně
Ředitel:
(
)
Vedouci: Vladimír Kunst
(knihovna.line@quick.cz
377911843)
Zřizovatel: Obec Líně
E-mail:knihovna.line@quick.cz
Telefon:377911843

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 7 691 KJ
Přidělený kód MVS: PNG 508
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 19
Informační aparát:
Lístkový katalog
Internet
databáze
Ediční činnost:
Zpravodaj místní knihovny;
Technické vybavení:
2 PC, laserová tiskárna;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Zpracovávání knihovního fondu, administrativní úkony;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Internet - v půjčovní době knihovny

Oddělení pro děti - půjčovní doba shodná s půjč. dobou pro dospělé

Oddělení pro dospělé
Po12,00-17,30
St12,00-16,30
Čt8,00-16,30

Místní knihovna Lipnice

Adresa: Lipnice
33561 Lipnice
Ředitel: Milena Věšínová
(knihovna@spaleneporici.cz)
Vedouci: Václava Junková
(knlipnice@seznam.cz)
Zřizovatel: Město Spálené Poříčí
E-mail:město@spaleneporici.cz
Telefon:606542909

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 857 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem:
Informační aparát:
Internet
Technické vybavení:
PC, tiskárna
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Městská knihovna Manětín

Adresa: Manětín 89
33162 Manětín
Vedouci: Jana Haidlmaierová
(haidlmaierova@seznam.cz
373392301)
Zřizovatel: Město Manětín
E-mail:haidlmaierova@seznam.cz
Telefon:373392301

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 26 815 KJ
Přidělený kód MVS: PNG 517
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 30
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
On-line katalog
Technické vybavení:
4 PC, 3 tiskárny, kopírka, scanner, TV, video, hudební věž, diaprojektor;
Automatizovaný knihovní systém:
Codex
Agendy zpracovávané na počítači:
Zpracovávání knihovního fondu kromě gramodesek;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po12,00-17,00, přestávka: 11,30-12,00
Út, Čt12,00-14,00 (čítárna)
St10,00-18,00, přestávka: 11,30-12,00
10,00-14,00, přestávka: 11,30-12,00

Obecní knihovna Mezí - pobočka Městské knihovny Manětín
vedoucí: Václav Koudele
e-mail: knihovnamezi@seznam.cz
adresa: Mezí 17 33162 Manětín
Obecní knihovna Stvolny-pobočka Městské knihovny Manětín
vedoucí:
e-mail: knihovnastvolny2@seznam.cz
adresa: Stvolny 55 33162 Manětín
Obecní knihovna Zhořec - pobočka Městské knihovny Manětín
vedoucí: Vendula Hejsková
e-mail: knihovnazhorec@seznam.cz
adresa: Zhořec 15 33162 Manětín

Městská knihovna Měčín

Adresa: Farní 43
34012 Měčín
Vedouci: Věra Bůžková
(knihovna@mecin.cz
376395570)
Zřizovatel: Město Měčín
E-mail:knihovna@mecin.cz
Telefon:376395570

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 8 778 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 3
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
Lístkový katalog
Technické vybavení:
2 PC, tiskárna;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Knihovní fond;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Knihovna
Út, Čt12:00-18:00

Městská knihovna Mirošov

Adresa: náměstí Míru 43
33843 Mirošov
Vedouci: Eva Švábová
(knihovna.mirosov@seznam.cz
371783126)
Zřizovatel: Město Mirošov
URL:www.knihovnamirosov.webk.cz
E-mail:knihovna@mirosov.cz
Telefon:773278578

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 31 593 KJ
Přidělený kód MVS: ROG 506
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 17
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
Lístkový katalog
On-line katalog
Ediční činnost:
Obecní zpravodaj Mirošovské střípky;
Technické vybavení:
3 PC, 2 tiskárny, scanner;
Automatizovaný knihovní systém:
LANius
Agendy zpracovávané na počítači:
Zpracovávání knihovního fondu;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po13,00-18,00
Út, Čt10,00-15,45, přestávka: 12,30-13,00
St13,00-15,45

Obecní knihovna Nalžovské hory

Adresa: Stříbrné Hory 104
34101 Nalžovské Hory
Ředitel:
(
)
Vedouci: Löblová Marie
(knih.nhory@c-box.cz
376396142)
Zřizovatel: Obec Nalžovské Hory
E-mail:knih.nhory@c-box.cz
Fax:376396142

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 17 919 KJ
Přidělený kód MVS: KTG 510
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 23
Informační aparát:
Lístkový katalog
Elektronický katalog
Internet
databáze
Technické vybavení:
4 PC, 3 tiskárny, scanner, kopírovací zařízení;
Automatizovaný knihovní systém:
LANius
Agendy zpracovávané na počítači:
Knihovní fond;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po, St12,00-16,00
11,30-15,00

Místní knihovna Velenovy - pobočka Nalžovských Hor
tel: 376696142
vedoucí:
e-mail: knih.nhory@c-box.cz
adresa: Velenovy 83 34101 Nalžovské Hory
Výpůjční doba:
Internet
Čt17.00-19.00
Provozní doba knihovny
17.00-19.00 (v zimním období - 16.00-18.00)

Městská knihovna Nepomuk

Adresa: Nádražní 476
33501 Nepomuk
Vedouci: Jaroslava Trhlíková
(knihovna.nepomuk@iol.cz
371591231)
Zřizovatel: Město Nepomuk
URL:www.knihovna-nepomuk.cz
E-mail:knihovna.nepomuk@iol.cz
Telefon:371591231

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 36 615 KJ
Přidělený kód MVS: PNG 519
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 45
Informační aparát:
Databáze
Elektronický katalog
Internet
Lístkový katalog
On-line katalog
Technické vybavení:
PC, tiskárny černobílá a barevná, černobílá kopírka, multifunkční zařízení;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Katalogizace, evidence výměnných souborů, periodik, MVS, výpůjční protokol, revize knihovního fondu;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Internet
Po, St7,00-18,00, přestávka: 11,00-12,00
Út, Čt, Pá7,00-14,00, přestávka: 11,00-12,00

Oddělení pro děti
St7,00-18,00, přestávka: 11,00-12,00
7,00-14,00, přestávka: 11,00-12,00

Oddělení pro dospělé
Po, St7,00-18,00, přestávka: 11,00-12,00
7,00-14,00, přestávka: 11,00-12,00

Městská knihovna Nýrsko

Adresa: Náměstí 81
34022 Nýrsko
Vedouci: Jarmila Poupová
(knihovna@mestonyrsko.cz; jpoupova@mestonyrsko.cz
376571468, 724432755)
Zřizovatel: Město Nýrsko
URL:www.knihovnanyrsko.cz
E-mail:knihovna@mestonyrsko.cz
Telefon:376571468, 724432755

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 34 946 KJ
Přidělený kód MVS: KTG 507
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 34
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
On-line katalog
Technické vybavení:
7 PC, 1 tiskárna; kopírka, skener
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Knihovní fond;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po, Čt9,00-18,00, přestávka: 12,00-13,00
Út13,00-16,00, přestávka: 12,00-13,00
9,00-16,00, přestávka: 12,00-13,00

Městská knihovna Nýřany

Adresa: Nerudova 411
33023 Nýřany
Ředitel:
(
)
Vedouci: Radmila Eisenmayerová
(
)
Zřizovatel: Město Nýřany
E-mail:knihovna@mesto-nyrany.cz
Telefon:377881933, 377881934

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 30 819 KJ
Přidělený kód MVS: 512
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 9
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
databáze
Technické vybavení:
PC, tiskárny, scanner;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Zpracování knihovního fondu;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Internet - v pracovní době knihovny

Oddělení pro děti - půjčovní doba shodná s půjč. dobou pro dospělé

Oddělení pro dospělé
Po7,30-16,00, přestávka: 11,30 - 12,30
St12,30-16,00
Čt9,00-18,00, přestávka: 12,30- 13,30

Místní knihovna Pačejov

Adresa: Pačejov-nádraží 199
34101 Pačejov
Ředitel:
(
)
Vedouci: Alena Štěpáníková
(oupacejov@c-box.cz
376595200)
Zřizovatel: Obec Pačejov
E-mail:oupacejov@c-box.cz
Telefon:376595200
Fax:376595153

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 10 749 KJ
Přidělený kód MVS: KTG 508
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 6
Informační aparát:
Lístkový katalog
Elektronický katalog
Internet
databáze
Technické vybavení:
2 PC, tiskárny, kopírka, scanner
Automatizovaný knihovní systém:
LANius
Agendy zpracovávané na počítači:
Knihovní fond, katalogizace, výpůjční protokol

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po, Čt9,00-17,00, přestávka: 11,00-15,00

Místní knihovna Velešice
tel: 376595200
vedoucí: Zdeněk Jůda
e-mail: oupacejov@c-box.cz
adresa: Velešice 58 Pačejov
Výpůjční doba:
Provozní doba knihovny a Internetu
Čt16,00-17,30

Městská knihovna Planá

Adresa: náměstí Svobody 56
34815 Planá
Vedouci: Ivana Vasuková
(knihovna@muplana.cz
374792721)
Zřizovatel: Město Planá
URL:www.knihovnaplana.webk.cz
E-mail:knihovna@muplana.cz
Telefon:374792721

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 36 456 KJ
Přidělený kód MVS: TGG 502
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 31
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
On-line katalog
Technické vybavení:
6 PC, tiskárny;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
veškerá knihovnická agenda;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro děti
Po, St13,00-17,00
Út13,00-16,00
Čt (zavřeno)
13,00-15,00

Oddělení pro dospělé
Po9,00-17,00, přestávka: 12,00 - 13,00
Út9,00-16,00, přestávka: 12,00 - 13,00
St9,00-18,00, přestávka: 12,00 - 13,00
Čt (zavřeno)
9,00-15,00, přestávka: 12,00 - 13,00

Městská knihovna Plánice

Adresa: Náměstí 180
34034 Plánice
Vedouci: Milena Plášková
(is@planice.jz.cz
376394103)
Zřizovatel: Město Plánice
E-mail:is@planice.jz.cz
Telefon:376394103

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 13 198 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 11
Informační aparát:
Internet
Lístkový katalog
Technické vybavení:
3 PC, tiskárna, scanner;
Automatizovaný knihovní systém:
LANius
Agendy zpracovávané na počítači:
Knihovní fond;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po13,00-17,00
St14,00-17,00
12,00-15,00

Městská knihovna v Plasích

Adresa: Pivovarská 1
33101 Plasy
Ředitel: Věra Soutnerová
(reditel@knihovna.plasy.cz
373322436)
Zřizovatel: Město Plasy
URL:volny.cz/knihovna_plasy/
E-mail:reditel@knihovna.plasy.cz
Telefon:373322436, 373322091

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 67 215 KJ
Přidělený kód MVS: PNG 502
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 44
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
Lístkový katalog
On-line katalog
Ediční činnost:
1x ročně Metodický zpravodaj;
Technické vybavení:
9 PC, 9 tiskáren, kopírka, digitální kamera, ozvučovací souprava;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Katalog, výpůjční protokol, účetnictví;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro děti a internet
Po, St12,0-17,00
Čt, Pá12,30-15,00

Oddělení pro dospělé
Po, Čt9,00-17,00, přestávka: 12,00-13,00
St7,30-15,30, přestávka: 12,00-13,00
9,00-12,00

Místní knihovna Babina-pobočka Městské knihovny v Plasích
tel: 606402534
vedoucí: Koudelová Jitka
e-mail: reditel@knihovna.plasy.cz
adresa: Babina 11 33101 Plasy
Místní knihovna Nebřeziny-pobočka Městské knihovny v Plasích
tel: 606402534
vedoucí: Plačková Václava
e-mail: reditel@knihovna.plasy.cz
adresa: Nebřeziny 53 33101 Plasy
Místní knihovna Žebnice-pobočka Městské knihovny v Plasích
tel: 606402534
vedoucí: Pfeifer Tomáš
e-mail: reditel@knihovna.plasy.cz
adresa: Žebnice 39 33101 Plasy

Knihovna města Plzně, p.o.

Adresa: Bedřicha Smetany 13/159
30100 Plzeň
Ředitel: Mgr. Helena Šlesingerová
(
378038200)
Vedouci: PhDr. Jana Hájková
(
378038201)
Zřizovatel: Město Plzeň
URL:www.knihovna.plzen.eu
E-mail:knihovnamp@plzen.eu
Telefon:378038210
Fax:378038220

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 476 598 KJ
Přidělený kód MVS: PNG 001
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 295
 • z toho zahraničních: 6
Informační aparát:
Databáze
Internet
On-line katalog
Regionální kartotéky
databáze Anopress, ČNB
Ediční činnost:
Plzeňský literární život, Listy Ason-klubu ve spolupráci s občanskými sdruženími, ve spolupráci s o.s. Pro libris 2-3 tituly regionální literatury ročně;
Technické vybavení:
157 PC, tiskárny, kopírovací zařízení, scannery, wi-fi připojení
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Akvizice, katalogizace, evidence periodik, analytické zpracování, regionální osobnosti, revize, statistika, výměnné fondy, on-line katalog, výpůjční protokol;
Vlastní báze dat:
On-line katalog, databáze regionálních článků, regionální osobnosti;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Hlavní budova:

Polanova síň
tel: 378038206
vedoucí: Mgr. Jana Horáková
e-mail: polanova.sin@plzen.eu
Studovna - informační služba
tel: 378038205
vedoucí: Mgr. Květoslava Franková
e-mail: studovna@plzen.eu
Výpůjční doba:
Po-Pá9,00-18,00
So9,00-12,00
Ústřední knihovna pro děti a mládež
tel: 378038207
vedoucí: Mgr. Petra Pekárková
e-mail: ukdm@plzen.eu
Výpůjční doba:
Po-Pá9,00-18,00
So9,00-12,00
Ústřední knihovna pro dospělé
tel: 378038208
vedoucí: Mgr. Pavlína Zemanová
e-mail: ukd@plzen.eu
Výpůjční doba:
Po-Pá9,00-18,00
So9,00-12,00

Odloučená pracoviště:

Bibliobus - 9 zastávek
tel: 378 038 237
vedoucí: Jitka Hlavničková
e-mail: bibliobus@plzen.eu
adresa: Táborská 24 301 00 Plzeň
Hudební a internetová knihovna
tel: 378038240
vedoucí: Zbyněk Topinka
e-mail: hudebni@plzen.eu
adresa: Táborská 22/1963 32600 Plzeň
Výpůjční doba:
Po, Út, Čt, Pá9,00-18,00
St9,00-12,00
Knihovna Bolevec
tel: 378038245
vedoucí: Mgr. Eva Procházková
e-mail: bolevec@plzen.eu
adresa: Západní 18/1597 323 00 Plzeň
Výpůjční doba:
Po, Út, Čt, Pá9,00-18,00
St9,00-12,00
Knihovna Lobzy
tel: 378028871
vedoucí: Zuzana Mišterová
e-mail: lobzy@plzen.eu
adresa: Rodinná 39/965 31200 Plzeň
Výpůjční doba:
Po, Út10,00-18,00
St10,00-17,00
Čt10,00-16,00
10,00-14,00
Knihovna Vinice
tel: 378038265
vedoucí: Irena Benešová
e-mail: vinice@plzen.eu
adresa: Hodonínská 55/1058 32300 Plzeň
Výpůjční doba:
Po, Út, Čt, Pá9,00-18,00
Obvodní knihovna Bory
tel: 378038250
vedoucí: Mgr. Kateřina Smílková
e-mail: bory@plzen.eu
adresa: Klatovská 109/2641 30100 Plzeň
Výpůjční doba:
Po, Út, Čt, Pá9,00-18,00
St9,00-12,00
Obvodní knihovna Doubravka
tel: 378038255
vedoucí: Mgr. Lenka Kotroušová
e-mail: doubravka@plzen.eu
adresa: Masarykova 75/1201 31200 Plzeň
Výpůjční doba:
Po, Út, Čt, Pá9,00-18,00
St9,00-12,00
Obvodní knihovna Lochotín
tel: 378038230
vedoucí: Mgr. Dagmar Khasová
e-mail: lochotin@plzen.eu
adresa: Kralovická 21/1436 32300 Plzeň
Výpůjční doba:
Po, Út, Čt, Pá9,00-18,00
St9,00-12,00
Obvodní knihovna Skvrňany
tel: 378038260
vedoucí: Mgr. Alena Sobotová
e-mail: skvrnany@plzen.eu
adresa: Macháčkova 28/943 31800 Plzeň
Výpůjční doba:
Po, Út, Čt, Pá9,00-18,00
St9,00-12,00
Obvodní knihovna Slovany
tel: 378038235
vedoucí: Eva Zahradníková
e-mail: slovany@plzen.eu
adresa: Táborská 24/1964 32600 Plzeň
Výpůjční doba:
Po, Út, Čt, Pá9,00-18,00
St9,00-12,00
Pobočka Bílá Hora
vedoucí:
e-mail: bilahora@plzen.eu
adresa: Nad Štolou 25/716 30100 Plzeň
Výpůjční doba:
St13,00-18,00
Pobočka Božkov
tel: 378 038 284
vedoucí:
e-mail: bozkov@plzen.eu
adresa: Sládkova 10/194 32600 Plzeň
Výpůjční doba:
Po, Út13,00-18,00
Pobočka Černice
tel: 378038282
vedoucí:
e-mail: cernice@plzen.eu
adresa: Veská 11/139 32600 Plzeň
Výpůjční doba:
Po13,00-17,00
Pobočka Červený Hrádek
vedoucí:
e-mail: cervenyhradek@plzen.eu
adresa: Červenohrádecká 48/53 312 00 Plzeň
Výpůjční doba:
Po13,00-17,00
Pobočka Koterov
vedoucí:
e-mail: koterov@plzen.eu
adresa: Koterovská náves 7 32600 Plzeň
Výpůjční doba:
Po15,30-19,30
Pobočka Křimice
tel: 378038280
vedoucí:
e-mail: krimice@plzen.eu
adresa: Prvomájová 100/271 32200 Plzeň
Výpůjční doba:
Po, St15,00-19,00
Pobočka Lhota
tel: 378038281
vedoucí:
e-mail: lhota@plzen.eu
adresa: K Sinoru 61/38 30100 Plzeň
Výpůjční doba:
Po, St14,00-18,00
Pobočka Litice
tel: 378 038 285
vedoucí:
e-mail: litice@plzen.eu
adresa: Přeučilova 12/320 32100 Plzeň
Výpůjční doba:
Út13,00-17,00
Pobočka Malesice
tel: 378038889
vedoucí:
e-mail: malesice@plzen.eu
adresa: Chotíkovská 14/72 31800 Plzeň
Výpůjční doba:
St14,00-18,00
Pobočka Radčice
tel: 378038283
vedoucí:
e-mail: radcice@plzen.eu
adresa: V Radčicích 19/9 32200 Plzeň
Výpůjční doba:
Po14,00-18,00
Pobočka Radobyčice
vedoucí:
e-mail: radobycice@plzen.eu
adresa: Radobyčická náves 2/77 30100 Plzeň
Výpůjční doba:
Út13,30-17,30
Pobočka Újezd
vedoucí:
e-mail: ujezd@plzen.eu
adresa: Staroveská 7/26 31200 Plzeň
Výpůjční doba:
Čt14,00-18,00

Městská knihovna Poběžovice

Adresa: náměstí Míru 47
34522 Poběžovice
Ředitel: Jan Látka
(379497810)
Vedouci: Jana Blahníková
(info@pobezovice.cz
379497889)
Zřizovatel: Město Poběžovice
URL:www.pobezovice.cz
E-mail:kultura@pobezovice.cz
Telefon:379497810, 379047889

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 11 597 KJ
Přidělený kód MVS: POB 119
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 9
Informační aparát:
Internet
Lístkový katalog
Technické vybavení:
2 PC, tiskárny;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
výpůjční protokol, katalog

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po13,00-18,00
Út15,45-17,45
Čt15,00-17,30

Městská knihovna Přeštice

Adresa: Husova 1079
33401 Přeštice
Vedouci: Věnceslava Dražková
(drazkova@prestice-mesto.cz
377 982 514)
Zřizovatel: Město Přeštice
URL:www.knihovnaprestice.webk.cz
E-mail:drazkova@prestice-mesto.cz
Telefon:377 982 514

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 40 570 KJ
Přidělený kód MVS: PN 6501
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 52
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
On-line katalog
Technické vybavení:
7 PC, tiskárna, kopírka, scanner;
knihovnický systém LANIUS
Automatizovaný knihovní systém:
LANius
Agendy zpracovávané na počítači:
Statistika, MVS, výpůjční protokol, výměnné soubory, analytický popis, evidence periodik, revize, přírůstky, úbytky;
seznam článků v Přeštických novinách r.1995-2008
Vlastní báze dat:
Přírůstky fondu regionální literatury;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro děti
Po, Pá12,30-16,00
Út8.30-11.30-12,30-16.00
St8.30-11.30-12.30-17.30

Oddělení pro dospělé
Po8.30-12.00-13.00-18.00
Út8.30-12.00-13-.00-18.00
St, Pá8.30-12,00

Místní knihovna Skočice-pobočka Měk Přeštice
tel: 377982690-KZ Přeštice
vedoucí: Pluhařová Libuše
adresa: Skočice 98 33401 Přeštice
Výpůjční doba:
18.00-20.00
Místní knihovna Žerovice-pobočka Měk Přeštice
tel: 377982690 - KZ Přeštice, 377982514 - Měk Přeštice
vedoucí: Ing.Klečka Aleš
e-mail: zero35@iol.cz-knihovna Žerovice
adresa: Žerovice 41 33401 Přeštice
Výpůjční doba:
Út, Pá17.00-18.00

Městská knihovna Radnice

Adresa: náměstí Kašpara Šternberka 533
33828 Radnice
Vedouci: Alena Kratochvílová
(mk.radnice@seznam.cz
371740817)
Zřizovatel: Město Radnice
URL:www.knihovnaradnice.wz.cz
E-mail:mk.radnice@seznam.cz
Telefon:371740817

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 38 845 KJ
Přidělený kód MVS: ROG 502
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 15
Informační aparát:
Internet
Lístkový katalog
On-line katalog
Technické vybavení:
2 PC, tiskárny;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Zpracovávání knihovního fondu;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po9-18, přestávka: 12-13
Čt9-17, přestávka: 11-12
Čt9-12

Městská knihovna Rokycany

Adresa: Masarykovo nám. 83
33701 Rokycany
Ředitel: Ludmila Vyčichlová
(knihovna@rokycany.cz
371722401)
Vedouci: Jana Aubrechtová
(knihovna@rokycany.cz
371722426)
Zřizovatel: Město Rokycany
URL:www.rokycany.cz, www.knihovnarokycanyregion.webk.cz
E-mail:knihovna@rokycany.cz
Telefon:371722426

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 77 236 KJ
Přidělený kód MVS: ROG 001
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 163
 • z toho zahraničních: 4
Informační aparát:
On-line katalog
Databáze
Regionální kartotéky
Internet
databáze ANAL, EBSCO, Internet;
Ediční činnost:
Rokycanský Písmák;
Technické vybavení:
PC, tiskárny, multifunkční zařízení, kopírka, CD přehrávače, magnetofony;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Veškeré knihovnické práce;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Hudební oddělení
Po8,00-16,00, přestávka: 12,00-13,00
Út, St, St, Čt8,00-18,00, přestávka: 12,00-13,00
13,00-16,00

Oddělení pro děti, dětský internet
Po, Čt, Pá12,30-16,00
Út12,30-17,00
St8,00-17,00, přestávka: 11,30-12,30

Oddělení pro dospělé, studovna
Po8,00-16,00, přestávka: 12,00-13,00
Út, St, Čt8,00-18,00, přestávka: 12,00-13,00
13,00-16,00
So8,00-12,00 (vždy 1. a 3. sobota v měsíci kromě července a srpna)

Místní lidová knihovna v Sedlci

Adresa: Sedlec 31
33141 Sedlec
Vedouci: Kutějová Irena
(knihovna.sedlec@centrum.cz)
Zřizovatel: Obec Sedlec
E-mail:knihovna.sedlec@centrum.cz, obecsedlec@volny.cz

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 0 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 5
Informační aparát:
Internet
Technické vybavení:
1 PC, multifunkční zařízení
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Výpůjční doba, internet
Čt18.00-20.00

Místní knihovna Číčov

Adresa: Číčov 1
33563 Spálené Poříčí
Ředitel: ing.Pavel Čížek
Vedouci: Marie Hodková
Zřizovatel: Město Spálené Poříčí
E-mail:město@spaleneporici.cz
Telefon:606542909

Specializace:
Knihovní fond: 0 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem:
Informační aparát:

Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Místní knihovna Hořehledy

Adresa: Hořehledy 1
33561 Spálené Poříčí
Vedouci: Zdeněk Kössl
(knihovna.horehledy@seznam.cz)
Zřizovatel: Město Spálené Poříčí
E-mail:město@spaleneporici.cz, knihovna.horehledy@seznam.cz
Telefon:606542909

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 1 200 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem:
Informační aparát:
Internet
Technické vybavení:
PC, tiskárna
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Místní knihovna Lučiště

Adresa: Lučiště 1
33561 Spálené Poříčí
Ředitel: Milena Věšínová
(knihovna@spaleneporici.cz)
Vedouci: ing.Jaroslav Slavík
Zřizovatel: Město Spálené Poříčí

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 810 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem:
Informační aparát:

Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Městská knihovna Spálené Poříčí

Adresa: Náměstí Svobody 132
33561 Spálené Poříčí
Ředitel: Pavel Čížek
(
371594636)
Vedouci: Milena Věšínová
(knihovna@spaleneporici.cz
373036144, 724938479)
Zřizovatel: Město Spálené Poříčí
URL:spaleneporici.cz
E-mail:knihovna@spaleneporici.cz
Telefon:724938479, 373036144

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 9 500 KJ
Přidělený kód MVS: PNG522
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 5
Informační aparát:
Internet
On-line katalog
Technické vybavení:
3 PC, tiskárna
Automatizovaný knihovní systém:
LANius
Agendy zpracovávané na počítači:
Katalogizace
Výpůjční protokol

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro děti, internet
Čt12,30-14,00 (jinak lze půjčovat i v knihovně pro dospělé)

Oddělení pro dospělé, internetová studovna
Po13,00-18,00
Út13,00-16,00
St8,00-18,00, přestávka: 11,00 - 13,00
Čt8,00-11,00

Městská knihovna Staňkov

Adresa: Komenského 196
34561 Staňkov
Vedouci: Jana Malíková
(knihovna@mestostankov.cz
379492408)
Zřizovatel: Město Staňkov
E-mail:knihovna.stankov@radacomp.cz
Telefon:379492408

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 24 590 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 28
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
Lístkový katalog
Technické vybavení:
3 PC, 2 tiskárny;
Automatizovaný knihovní systém:
LANius
Agendy zpracovávané na počítači:
evidence knihovního fondu

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé a pro děti
Po, Pá9,00-16,00, přestávka: 12,00-13,00
St13,00-17,00
Čt13,00-16,00

K-Centrum, Městská knihovna Starý Plzenec

Adresa: Smetanova 932
33202 Starý Plzenec
Ředitel: Eva Vlachová
(vlachova@plzenec.cz
377183662)
Vedouci: Mgr. Milena Benediktová
(benediktova@plzenec.cz
377183659)
Zřizovatel: Město Starý Plzenec
URL:staryplzenec.cz
E-mail:vlachova@plzenec.cz, benediktova@plzenec.cz, info.plzenec@plzenec.cz
Telefon:377183662, 377183659
Fax:377966679

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 12 689 KJ
Přidělený kód MVS: PNG 505
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 30
Informační aparát:
On-line katalog
Regionální kartotéky
Lístkový katalog
Elektronický katalog
Internet
databáze
Ediční činnost:
Zpravodaj města Radyňské listy;
Technické vybavení:
3 PC, kopírovací zařízení, multifunkční zařízení;
Automatizovaný knihovní systém:
LANius
Agendy zpracovávané na počítači:
Zpracovávání knihovního fondu, výpůjční protokol, seznam čtenářů, inventarizace;
Vlastní báze dat:
Adresář podnikatelů, firem a společenských organizací ve městě;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po, St9,00-17,00, přestávka: 12,00-13,00
Út, Čt9,00-14,00, přestávka: 12,00-13,00

Městská knihovna Stod

Adresa: nám. ČSA 294
33301 Stod
Ředitel:
(
)
Vedouci: Dagmar Myslíková
(myslikova@mestostod.cz
379209480)
Zřizovatel: Město Stod
URL:www.mks.mestostod.cz
E-mail:myslikova@mestostod.cz
Telefon:379209480

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 36 518 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 11
Informační aparát:
On-line katalog
Lístkový katalog
Internet
databáze
Technické vybavení:
3 PC, 2 tiskárny, scanner;
Automatizovaný knihovní systém:
Codex
Agendy zpracovávané na počítači:
Katalogizace, doplňování údajů;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po, St9,00-17,00, přestávka: 11,30-13,00
Út9,00-15,30, přestávka: 11,30-12,00
9,00-11,30

Místní knihovna Strašice

Adresa: Strašice 652
33845 Strašice
Vedouci: Eva Lexová
(Info@knihovnastrasice.eu
371793400)
Zřizovatel: Obec Strašice
URL:knihovnastrasice.eu
E-mail:Info@knihovnastrasice.eu
Telefon:371793400

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 13 000 KJ
Přidělený kód MVS: ROG 504
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 6
Informační aparát:
Internet
On-line katalog
Ediční činnost:
Obecní zpravodaj Barňák;
Technické vybavení:
4 PC, 3 tiskárny, multifunkční zařízení;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Zpracovávání knihovního fondu, knihovnická činnost;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po13,00-18,00
St13,00-17,00

Místní knihovna ve Strážově

Adresa: Strážov 280
34021 Strážov
Vedouci: Jana Tremlová
(knihovna@strazov.cz
376382338)
Zřizovatel: Město Strážov
URL:sumava.net/icstrazov, knihovna.strazov.cz
E-mail:knihovna@strazov.cz
Telefon:376382338

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 8 133 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 16
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
Lístkový katalog
Technické vybavení:
2 PC, 2 tiskárny;
Automatizovaný knihovní systém:
LANius
Agendy zpracovávané na počítači:
Zpracovávání knihovního fondu;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po14,00-18,00
Út13,00-16,00
St, Čt9,00-16,00, přestávka: 11,30 - 13,00

Městská knihovna Stříbro

Adresa: Masarykovo náměstí 437
34901 Stříbro
Ředitel: Mgr. Jan Koenigsmark
(posta@mks-stribro.cz
374622454)
Vedouci: Božena Solová
(knih.stribro@tiscali.cz
374801159)
Zřizovatel: Město Stříbro
E-mail:info@knihovna-stribro.cz
Telefon:374801159

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 62 074 KJ
Přidělený kód MVS: TCG 501
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 30
Informační aparát:
Internet
On-line katalog
Technické vybavení:
10 PC;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Katalogizace, on-line katalog, výpůjční protokol, evidence periodik, výměnné fondy;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro děti
Út, St, Čt13,00-17,00

Oddělení pro dospělé
Po13,00-17,00
Út, Čt9,00-18,00, přestávka: 12,00 - 13,00
St9,00-17,00, přestávka: 12,00 - 13,00
So9,00-12,00

Městská knihovna Sušice

Adresa: Klostermannova 1330
34201 Sušice
Ředitel: Ing. Karel Sedlecký
(sedlecky@kulturasusice.cz
376 526 682)
Vedouci: Michaela Votavová
(knihovna@kulturasusice.cz
376526531)
Zřizovatel: Město Sušice, provozovatel Sušické kulturní centrum, p.o.
URL:http://www.knihovnasusice.cz/
E-mail:knihovna@kulturasusice.cz
Telefon:376526531

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 61 111 KJ
Přidělený kód MVS: KTG 501
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 90
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
On-line katalog
Technické vybavení:
15 PC, 3 laserové tiskárny, scanner, laminátor, multifunkční zařízení;
Automatizovaný knihovní systém:
----
Agendy zpracovávané na počítači:
Evidence knihovního fondu, on-line katalog, evidence čtenářů a výpůjček, statistika, MVS, výměnné soubory, revize, elektronické zdroje
Vlastní báze dat:
Adresář obsluhovaných knihoven;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro děti
Po, St, Pá13,00-17,00 (v době školních prázdnin též od 8,00-12,00)

Oddělení pro dospělé
Po, St, Pá8,00-17,00, přestávka: 12,00-13,00
Út, Čt8,00-12,00 (pouze internet)

Místní knihovna Štěnovice

Adresa: Čižická 44
Štěnovice
Ředitel:
(
)
Vedouci: Vlasta Švecová
(knihovnastenovice@seznam.cz
377917204)
Zřizovatel: Obec Štěnovice
URL:www.sweb.cz/knihovnastenovice
E-mail:knihovnastenovice@seznam.cz
Telefon:377917204

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 23 094 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 2
Informační aparát:
Lístkový katalog
Internet
databáze
Technické vybavení:
PC, kopírka;
Automatizovaný knihovní systém:
Codex
Agendy zpracovávané na počítači:
Výpůjční protokol, evidence periodik, doplňování údajů;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé a pro děti
Po, St, Pá9,00-17,00, přestávka: 11,00-11,30

Městská knihovna Švihov

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 38
34012 Švihov
Vedouci: Eva Podroužková
(knihovna@iol.cz
376393244)
Zřizovatel: Město Švihov
E-mail:knihovna@iol.cz
Telefon:376393244

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 10 283 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 6
Informační aparát:
Internet
Lístkový katalog
Ediční činnost:
Švihováček - 6x ročně;
Technické vybavení:
2 PC;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Knihovní fond;,evidence časopisů, výpůjční protokol

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po, St12,00-16,30
Út7,30-11,30
Čt12,00-15,30

MKS Tachov - odbor knihovna Tachov

Adresa: Hornická 1695
34701 Tachov
Ředitel: Božena Vaňková
(bvankova@mkstc.cz
374630006)
Vedouci: Lenka Erretová
(knihovna@mkstc.cz
374722711)
Zřizovatel: Město Tachov
E-mail:knihovna@mkstc.cz
Telefon:374722711, 374722161 - půjčovna

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 104 633 KJ
Přidělený kód MVS: TCG 001
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 20
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
On-line katalog
Technické vybavení:
13 PC, tiskárny, kopírka,
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Zpracování knihovního fondu, periodika, výměnné soubory, revize fondu, statistické přehledy a výkazy;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

oddělení pro děti
Po, Út, St, Pá12:00-18:00
Čt (pro veřejnost zavřeno)

oddělení pro dospělé
Po, Út, St, Pá9:00-18:00
Čt (pro veřejnost zavřeno)

Prázdninová otevírací doba
Po, Út, St, Pá9:00-17:00
Čt (zavřeno)

provoz internetu
Po, Út, St, Pá9:00-17:45
Čt (pro veřejnost zavřeno)

Místní knihovna Tlučná

Adresa: Hlavní 25
33026 Tlučná
Ředitel:
(
)
Vedouci: Vlasta Pospíšilová
(knihovna@obec-tlucna.cz
377881990)
Zřizovatel: Obec Tlučná
E-mail:knihovna@obec-tlucna.cz
Telefon:377881990
Fax:OÚ 377952223

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 14 829 KJ
Přidělený kód MVS: PNG 515
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 8
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
databáze
Technické vybavení:
2 PC, tiskárna;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Zpracovávání knihovního fondu;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po, St9,00-17,00
Út9,00-14,00

Městská knihovna Třemošná

Adresa: Tyršova 245
33011 Třemošná
Ředitel:
(
)
Vedouci: Zdeňka Kyznarová
(kyznyrova@knihovna.tremosna.cz
377953819)
Zřizovatel: Město Třemošná
E-mail:kyznarova@knihovna.tremosna.cz
Telefon:377953819

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 21 501 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 15
Informační aparát:
Internet
databáze
Technické vybavení:
3 PC, 2 tiskárny;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro děti, internet
St12,30-17,00

Oddělení pro dospělé, internet
Po8,00-17,00
St8,00-12,00
Čt8,00-15,00

Místní knihovna Vejprnice

Adresa: Mírová 18
33027 Vejprnice
Ředitel:
(
)
Vedouci: Petra Guldánová
(knihovna@vejprnice.cz
377826202)
Zřizovatel: Obec Vejprnice
URL:volny.cz/knihovna.vejpr
E-mail:knihovna@vejprnice.cz
Telefon:377826211

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 12 444 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 20
Informační aparát:
Lístkový katalog
Internet
databáze
Technické vybavení:
3 PC, tiskárna;
Automatizovaný knihovní systém:
Codex
Agendy zpracovávané na počítači:
katalog knižního fondu;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro děti, internet
Po, St12,00-18,00
Čt9,00-15,00

Oddělení pro dospělé, internet
Po, St9,00-18,00, přestávka: 11,00-12,00
Čt9,00-15,00

Místní knihovna Velhartice

Adresa: Velhartice 134
34142 Velhartice
Vedouci: Martina Jonášová
(knihovna@velhartice.cz
376583369)
Zřizovatel: Obec Velhartice
E-mail:knihovna@velhartice.cz
Telefon:376583369

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 9 839 KJ
Přidělený kód MVS: KTG 509
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 5
Informační aparát:
Internet
Lístkový katalog
On-line katalog
Technické vybavení:
1 PC, 1 multifunkční zařízení;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Knihovní fond, on-line katalog;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti
Po, St12,00-18,00

Veřejný internet
Po, St12,00-18,00
Út, Pá7,00-11,00

Obecní knihovna ve Vysoké Libyni

Adresa: Vysoká Libyně 83
33141 Vysoká Libyně
Vedouci: Mocek Josef
(libyne@seznam.cz)
Zřizovatel: Obec Vysoká Libyně
E-mail:libyne@seznam.cz
Telefon:373397223

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 0 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 9
Informační aparát:
Internet
Technické vybavení:
1 PC, multifunkční zařízení
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Výpůjční doba, internet
Út16.00-18.00

Městská knihovna Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze

Adresa: Masarykovo náměstí 41
33808 Zbiroh
Vedouci: Dana Turková
(knihovna@zbiroh.cz
371794030)
Zřizovatel: Město Zbiroh
E-mail:knihovna@zbiroh.cz, knihovna2@zbiroh.cz
Telefon:371794030
Fax:371794022

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 30 644 KJ
Přidělený kód MVS: ROG 501
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 6
Informační aparát:
Internet
Lístkový katalog
On-line katalog
Technické vybavení:
PC, tiskárny, kopírka, multifunkční zařízení, televize, video;
Automatizovaný knihovní systém:
LANius
Agendy zpracovávané na počítači:
Knihovní fond, on-line katalog;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po, St13,00-17,00
Čt13,00-15,30
9,00-11,00

Místní knihovna Zruč-Senec

Adresa: Školní 364
33008 Zruč-Senec
Ředitel:
(
)
Vedouci: Dagmar Blahovcová
(knihovna.zruc@seznam.cz
377824082)
Zřizovatel: Obec Zruč-Senec
URL:sweb.cz/mlkzruc
E-mail:knihovna.zruc@seznam.cz
Telefon:377824082
Fax:377825252

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 15 609 KJ
Přidělený kód MVS:
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 28
Informační aparát:
Lístkový katalog
Internet
databáze
Technické vybavení:
2 PC, tiskárna, scanner;
Automatizovaný knihovní systém:
----

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti
Po, St9,00-18,00
9,00-15,00
So9,00-12,00 (první SO v měsíci)

Městská knihovna Železná Ruda

Adresa: Zahradní 403
34004 Železná Ruda
Vedouci: Aneta Šebelíková
(knihovnaruda@tiscali.cz
376387023)
Zřizovatel: Město Železná Ruda
E-mail:knihovnaruda@tiscali.cz
Telefon:376387023

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 8 236 KJ
Přidělený kód MVS: KTG 502
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 6
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
Technické vybavení:
4 PC, 1 laminovačka, 3 tiskárny;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius
Agendy zpracovávané na počítači:
Knihy, periodika;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po12,00-18,00
Út, St13,00-17,00

Obecní knihovna Žihle

Adresa: Žihle 316
33165 Žihle
Vedouci: Lucie Lušková
(mlkzihle@quick.cz
373395686)
Zřizovatel: Obec Žihle
URL:www.knihovna.zihle.cz
E-mail:mlkzihle@quick.cz, k.zihle@tiscali.cz
Telefon:373395686

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 9 263 KJ
Přidělený kód MVS: PNG 513
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 5
Informační aparát:
Elektronický katalog
Internet
Lístkový katalog
On-line katalog
Technické vybavení:
3 PC, 2 tiskárny, kopírka, scanner;
Automatizovaný knihovní systém:
Clavius

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, internet
Po, St10,00-18,30
Čt10,00-15,30
8,00-15,30

Obecní knihovna Žichovice

Adresa: Žichovice 190
34201 Žichovice
Vedouci: Markéta Čabrádková
(knihovnazichovice@seznam.cz
776794029)
Zřizovatel: Obec Žichovice
E-mail:knihovnazichovice@seznam.cz
Telefon:776794029

Specializace: základní knihovna
Knihovní fond: 12 926 KJ
Přidělený kód MVS: KTG 504
Počet odebíraných titulů periodik:
 • celkem: 18
Informační aparát:
Internet
Lístkový katalog
On-line katalog
Technické vybavení:
1 PC, 1 tiskárna, 1 multifunkční zařízení;
Automatizovaný knihovní systém:
LANius
Agendy zpracovávané na počítači:
Knihovní fond, on-line katalog;

Pracoviště knihovny - výpůjční doba:

Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti
St14,00-20,00
14,00-19,00

Veřejný internet
Po, Út, Čt7,00-13,30
St13,30-20,00
12,30-19,00